[Ur nummer: 12/2010] Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser:
Fas 1 innehåller kartläggning och coachning.
Fas 2 ger arbetspraktik och arbetsträning. Fas 3 erbjuder sysselsättning hos en anordnare, det vill säga entreprenör, som inte behöver betala lön, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Istället får entreprenören 225 kronor per dag för att skapa en sysselsättning som inte konkurrerar med något som kan göras på den ordinarie arbetsmarknaden.

De första 200 dagarna får den arbetslöse som är med i a-kassan 80 procent av den tidigare inkomsten med ett tak på 680 kronor per dag. Livs har en inkomstförsäkring som garanterar 80 procent utan tak i 200 dagar, ett förslag fanns till förbundsmötet att sänka till 100 dagar men det röstades ner.

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks efter 200 dagar till 75 procent av tidigare lön. Den arbetslöse som nu är inne i fas 2 övergår efter 300 dagar i fas 3, då ersättningen sänks ytterligare till 65 procent. Enligt arbetsförmedlingens broschyr finns en maxgräns för antalet ersättningsdagar på totalt 450, därefter måste man uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Enligt arbetsmarknadsdepartementet finns ingen bortre gräns för fas 3, som alltså kan pågå hur länge som helst.