Bibehållen inkomstförsäkring på 200 dagar och utan tak

Valet stod mellan en höjning av fackavgiften med 20 kronor och försämrad inkomstförsäkring eller en höjning med 30 kronor och bibehållen försäkring med 80 procents ersättning av tidigare lön under 200 dagar. Förbundsmötet röstade för den högre höjningen.

[Ur nummer: 12/2010] Hur hög den totala höjningen blir för Livs medlemmar från den 1 januari 2011 är emellertid inte givet, eftersom det också är avhängigt arbetslöshetsavgiften. Den är beroende av hur arbetslösheten ser ut i branschen, men också av antalet utförsäkrade som ökar inom livsmedelsindustrin. Det kan innebära att den totala höjningen blir lägre.

Livlig debatt
Det blev en lång debatt på förbundsmötet i Stockholm i november om förbundsstyrelsens förslag på besparingar för att få ekonomin att gå runt. I över ett decennium har Livs finansierat sin verksamhet genom att knapra på det egna kapitalet, det vill säga strejkkassan.
– Så kan vi inte fortsätta i längden, sa förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Det säger sig självt. Då kan vi lika gärna ta fram almanackan och räkna fram den dag förbundet läggs ner. Vi behöver strejkkassan för att stå starka i kommande avtalsrörelse.
Livs inkomstförsäkring är en väsentlig orsak till det senaste årets underskott. När försäkringen infördes låg det genom?snittliga antalet stämplingsdagar innan den arbetslöse hittade ett nytt jobb på 22 dagar. Nu är genomsnittet 169 dagar och det kostar mycket pengar.

”200 dagar gör skillnad”
Förbundsstyrelsen föreslag var en höjning av avgiften på 20 kronor och ett halverat antal dagar i försäkringen för att klara ekonomin från 200 dagar till 100, men det tyckte flera talare var en dålig idé.
– Det kan inte vara rimligt att spara på de arbetslösa kamraterna som redan ligger illa till. Den trygghet som 200 stämplingsdagar ger gör skillnad. Jag är stolt över att Livs har den bästa inkomstförsäkringen på arbetsmarknaden, sa lokalombudsmannen Nicklas Nilsson från Region Öst.
Sune Ståhlebro, lokalombudsman i samma region, fyllde på.
– En bibehållen försäkring kostar 33 öre per medlem och dag. Det är ett av våra bästa argument för att värva nya medlemmar.
Men debatten handlade inte så mycket om inkomstförsäkringen utan mer om besparingar i planerad verksamhet i regionerna.
Flera ledamöter var mycket kritiska till hur det gått till. Annika Persson från Region Syd ville att regionerna själva skulle få besluta om sin verksamhet och hon fick delvis medhåll av Kersti Sandberg från Region Mitt.
– Varför fick regionerna i uppgift att prioritera sin verksamhet, när förbundsledningen sedan helt struntade i det jobb vi gjort? undrade hon.