Mejeriet prioriterar höjd ersättning till bönderna framför att ta sitt ansvar

Upprördheten är stor bland Livs medlemmar på Milkos mejerier i Karlstad och Sundsvall efter att företaget har förnekat att det finns ett avtal om förhöjd lön vid nedläggning.

[Ur nummer: 12/2010] Milkos anlitade pr-konsult Robbin Grönstedt säger retoriskt:
– Om det finns ett avtal faxa det då till mig, men det kan du inte, eftersom det inte finns något. Det är bara överenskommelser som gjorts vid enskilda tillfällen.
* Hur kan ni då säga upp avtalet med en månads varsel om det inte finns?
– Det är en semantisk fråga, säger Robbin Grönstedt som hävdar att Milko helt enkelt inte har pengar till att täcka kostnaderna för det facket kräver.

Erbjuder sju miljoner
– Vi har erbjudit ersättningar för 7 miljoner kronor, men det har Livs sagt nej till.
Det avtal vars existens man nu tvistar om ger en förhöjd lön sista månaderna innan uppsägning till mejeriarbetarna. Det är stora belopp. 1700 kronor per anställningsår plus extra månadslöner på grund av ålder.
För den som är mellan 40 och 55 år utgår en extra månadslön per femårsperiod. För den som fyllt 55 år blir det tre extra månadslöner. Många har jobbat på mejeriet sedan 70- och 80-talet. Kostnaden för att hålla avtalet ligger på cirka 20 miljoner kronor.
Peter Bengtsson, klubbordförande på Milko i Sundsvall, säger att det är en kostnad som företaget skulle ha tagit med i beräkningen, när man beslutade om nedläggning.
Men man valde att blunda för det och istället prioritera en höjning av avräkningspriset till bönderna, alltså till sig själva – ägarna – på 30 öre från den 1 december totalt på 70 miljoner kronor.
– Det här är ett slag i ansiktet på oss anställda, säger Peter Bengtsson.
Men Robbin Grönstedts ståndpunkt är glasklar vad gäller avräkningspris.
– Jag var med på ett informationsmöte i Sundsvall då anställda klagade på att pengar betalades ut till bönder som använde det till att köpa nya fina traktorer. Men det är också syftet med mejeriet. Milko ska ge bönderna ett konkurrenskraftigt pris på mjölken. Annars går de till andra föreningar och då finns inget mejeri kvar. Vi ska ge ett så bra avräkningspris som möjligt, säger Robbin Grönstedt.

Prejudikat i AD
Peter Bengtsson undrar vad det är för företag som gör på det här sättet, som försöker komma undan sitt ansvar för anställda som jobbat i decennier.
– Jag har talat med Livs centralt som säger att om ett avtal som i vårt fall saknar uppsägningstid, då gäller ett prejudikat i Arbetsdomstolen som säger att det är på tre månader. Det innebär att avtalet kommer att gälla både för oss i Sundsvall och i Karl?stad. Men strulet fortsätter för i uppsägningsdokumenten som de lämnat till oss har de tagit bort avtalet, säger Peter Bengtsson som är övertygad om att avtalet kommer att bli föremål för tvist.
– Vid utebliven betalning kommer vi att vidta rättsliga åtgärder. Vi kommer att överväga det med Livs centralt, säger han.
Jan Bergergård, Livs klubbordförande på Milko i Karlstad, konstaterar att företaget uppenbarligen har pengar, eftersom man kan höja avräkningspriset till bönderna.
– Milko borde ha tagit med kostnaden på 20 miljoner kronor för att lägga ner de båda mejerierna. Det ska inte vara billigt att göra det. Vi har ju som anställda bidragit till företaget. Vi har jobbat i 20, 30, 40 år eller mer. Vi är väldigt besvikna.