[Ur nummer: 12/2010] Scan och KLS Ugglarps, som ägs av Danish Crown, har tecknat ett avtal om legoslakt av gris i Scans lokaler i Skara. Samarbetet gäller från och med årsskiftet.
Det finns överkapacitet på slakteriet och det behövs inflöde av djur från Västergötland.
Enligt Livs klubbordförande i Skara Mikael Ringqvist kan det bli ett tiotal nya jobb.