”Politiskt uppdrag i SD oförenligt”

En medlem i Livs som har kandiderat för Sverige-demokraterna till kommunfullmäktige i Eslöv har fråntagits sitt förtroendeuppdrag i arbetsplatsklubben på Lilla Harrie Valskvarn utanför Kävlinge.

[Ur nummer: 12/2010] Beslutet togs av förbundsstyrelsen i juni och överklagades till förbundsmötet som gick på styrelsens linje. Någon debatt blev det inte. Livs bedömer att det inte är förenligt med förbundets stadgar att ha ett politiskt uppdrag i SD.
Man hänvisar till förbundets målparagraf:
”Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället utifrån en socialistisk och feministisk grundsyn samt att under demokratiska former medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.”
Livs är ett förbund med många medlemmar som har invandrarbakgrund. Den som har ett förtroendeuppdrag ska vara en förebild för alla medlemmar och tillvarata alla medlemmars intresse.
Förbundsstyrelsen gör bedömningen att det inte går att förena rollen som facklig förtroendevald med att vara aktiv i SD och driva deras politiska linje i exempelvis invandrarpolitiken.
Jonas Haraldsson, ordförande i Livsklubben på Lilla Harrie, skriver i sin överklagan att han anser att styrelsens beslut är ”höjden av trångsynthet” och att medlemmen som fråntagits uppdraget har gjort ett bra jobb.