Vad gör facket för de medlemmar som är arbetslösa? Ja, enligt Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson är det framför allt den politiska vägen som man fackligt agerar för att förbättra villkor och ersättningsnivåer för de som saknar jobb.

[Ur nummer: 12/2010] Enligt Hans-Olof Nilsson görs det mycket inom både LO, TCO och SACO för att förbättra a-kassan och påverka arbetsmarknadspolitiken.
– Är det något som vi jobbar med så är det de arbetslösas situation. Men Livs agerar inte på egen hand utan tillsammans med de andra fackförbunden för att få större styrka, understryker han.
Men trots idogt opinionsarbete har det varit svårt för fackföreningsrörelsen att få gehör hos den borgerliga regeringen.
– Det socialdemokratiska partiet har vi stöd hos. Men tyvärr förlorade partiet valet och jag tror inte att vi kan räkna med att det blir någon förändring till det bättre när det gäller de arbetslösa de närmaste fyra åren.
Hans-Olof Nilsson påpekar att det är en mycket medveten politik som den borgerliga alliansen för.
– Målsättningen är att pressa lönerna genom försämrad a-kassa och att på så sätt skapa en låglönemarknad. Det är tyvärr bara att konstatera att regeringen vunnit valet på den politiken och det ganska så rejält.

Förändrat med kort varsel
Från fackligt håll har man varit kritisk till att förändringarna genomförts med kort varsel.
– Några konsekvensanalyser har det inte varit tal om. Regeringen har stirrat sig blind på att minska kostnaderna, effekterna för den enskilde har man inte brytt sig om.
Han påpekar också att en förutsättning för den svenska modellen är att känna trygghet när man blir arbetslös.
– Det är viktigt för det leder till en större förändringsbenägenhet vilket både industri och arbetsliv behöver. Tyvärr har den nuvarande regeringen ett amerikaniserat synsätt och tror mer på piska än på morot.
Några aktiviteter för arbetslösa i Livs regi är, enligt honom, inte aktuellt.
– Jag vet inte vad det skulle kunna vara för verksamhet. Det viktigaste för den som är arbetslös är ju att få ett jobb.
Han drar sig till minnes att förbundet lyckats utverka att arbetsgivare ställt upp med lokaler, till exempel under hans egen tid som lokalombudsman när Scan lade ned slakteriet i Varberg.
– Då gjorde vi en särskild insats för att stötta de som blev arbetslösa. Det finns flera liknande exempel där förbundet agerat för att hjälpa medlemmar vid större nedläggningar.

Först med inkomstförsäkring
Han påpekar också att Livs var först ut med att införa en inkomstförsäkring som garanterar arbetslösa livsmedelsarbetare 80 procent av inkomsten i 200 dagar. Flera förbund har sedan följt efter men med en försäkring på halva tiden det vill säga 100 dagar och ofta med tak, nu senast GS-facket.
– Alla skulle vi önska att det inte hade behövts en inkomstförsäkring. Men med vår borgerliga regering så är det en nödvändighet.
Kostnaden för förbundets inkomstförsäkring har dock ökat radikalt i och med att det blir allt svårare för arbetslösa medlemmar att hitta nytt jobb, istället för 22 dagar går livsmedelsarbetarna arbetslösa i genomsnitt 169 dagar. De ökade kostnaderna ledde till att Livs förbundsstyrelse lade ett förslag till förbundsmötet i november att minska ersättningsdagarna i inkomstförsäkringen från 200 till 100.
– Förbundsmötet gick emot styrelsens förslag och beslöt att höja avgiften med 30 kronor för att bibehålla antalet ersättningsdagar. Det var ett modigt beslut, säger han.

Viktigt kontakta a-kassan
När det gäller arbetsvillkoret så säger han att regelverket inte är något som förbundet förfogar över, det är ett politiskt beslut.
– Det är trist om en medlem får ett felaktigt besked men det inträffar tyvärr speciellt eftersom villkoren förändras hela tiden. Det bästa som man som medlem kan göra är att ta kontakt med Livs a-kassa där det finns experter på det här området, säger Hans-Olof Nilsson.
Det sistnämnda håller Annika Strandberg, Livs a-kasseföreståndare med om:
– Det är medlemmens ansvar att hålla sig informerad om vad som gäller för att få ersättning från arbetslöshetskassan. Det är också viktigt att vända sig direkt till a-kassan för att få korrekt information.
Om medlemmen ringer till kassan så informerar a-kassan medlemmen vad för handlingar som behövs för att utreda om man är ersättningsberättigad eller inte. Kassan kan inte i förväg säga om man har rätt till ersättning eller inte.
– Ring a-kassans handläggare eller gå in på a-kassans hemsida www.livs-akassa.se, uppmanar Annika Strandberg.