[Ur nummer: 01/2011] Arla Foods styrelse föreslår en fusion med den nordtyska mejeriföreningen Hansa-Milch som också är ett lantbrukskooperativ.
I ett pressmeddelande säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborg att målet är att bli ett av Tysklands tre ledande mejeriföretag. Med den tyska partnern som har färskvaror skulle Arla Foods blir ett attraktivt val för den tyska handeln som omfattar en marknad med 80 miljoner konsumenter. Hansa-Milch har två mejerier i norra och nordöstra Tyskland.
Arla har under de senaste åren sålt ekologisk mjölkråvara åt Hansa-Milch.
Den nya organisationen skulle vid en eventuell fusion bestå av cirka 3500 svenska medlemmar, 3700 danska och 1000 tyska. Förutsättningen för en fusion är att den blir godkänd av EU.