På bär- och viltföretaget Polarica har huvudskyddsombudet Sven-Erik Hammar vänt sig till Arbets- miljöverket för att få en bedömning av riskerna med de inhyrda styckarnas höga tempo.

[Ur nummer: 01/2011] På bär- och viltföretaget Polarica har huvudskyddsombudet Sven-Erik Hammar vänt sig till Arbets- miljöverket för att få en bedömning av riskerna med de inhyrda styckarnas höga tempo.
– Något slutgiltigt svar har vi ännu inte fått, men inspektionen har tittat på de så kallade knivtiderna som måste följas och rasterna som måste tas. Dessa bestämmelser gäller lika mycket för de inhyrda styckarna som för de fast anställda, säger Sven-Erik Hammar.
Det är Arbetsmiljölagens paragraf 6:6a som Sven-Erik Hammar använt sig av för att få Arbetsmiljöverket att agera. Inspektionen gör ingen bedömning av själva tempot. Det man tittar på är belastning och ergonomi.
I höstas sa Polarica i Haparanda upp 21 anställda på grund av råvarubrist samtidigt som man hyrde in tre styckare från Tjeckien. De tre inhyrda har stått vid ett eget bord och styckat dubbelt så mycket per timme som de fast anställda.
Det finns stor kritik mot hur företaget skött inhyrningen.
Markku Särkiniva, Livs klubbordförande vid Polarica, hävdar att arbetstakten som regleras i det lokala ackordsavtalet ska gälla. Det är den som är rimlig. Han är också starkt kritisk till hur själva inhyrningen gick till. Den frågan har blivit föremål för central förhandling och där ställer Livs skadeståndsanspråk för brott mot MBL.
På bär- och viltföretaget Polarica har huvudskyddsombudet Sven-Erik Hammar vänt sig till Arbets- miljöverket för att få en bedömning av riskerna med de inhyrda styckarnas höga tempo.