[Ur nummer: 01/2011] Åtta gårdar i jämtländska Frostviken har gått samman och startat eget slakteri. Enligt ATL ska det kunna slakta ett par hundra lamm och sextio nöt per år.
Initiativet är en reaktion på stordrift och långa djurtransporter. Slakteriet ligger i Jormvattnet, nära norska gränsen, och har fått klartecken från Livsmedelsverket.