Arbetsmiljöprojektet Max fem steg har hunnit fylla tio år och är på väg att bli modell för andra branscher. Nästa år ska arbetsgivare och fackföreningar inom handeln och transport studera bryggeribranschens framgångsväg.

[Ur nummer: 01/2011] I april nästa år kommer seminariet om ”de fem stegen” att hållas. Billy Kaldemark ska vara med och berätta om hur det fungerar i praktiken ur utkörarnas synpunkt. Jens Spendrups ska tala om projektet ur ett företagsperspektiv. Initiativtagare är Ingela Målqvist på Karolinska institutet.
Livs lokalombudsman i Region Väst, Margareta Bruhn, säger att det centrala har varit att få samtliga parter att se arbetsmiljöarbetet som en vinn-vinn-situation. Med bättre leveransvägar blir distributionen mer rationell, och det sparar tid åt företagen och minskar arbetsskador hos utkörarna.
Det är viktigt att komma ihåg att kravet på noll steg och rullande transport kommer från Arbetsmiljöverket. Det är lagreglerat. Undantag får göras men det ska inte gälla leveranser som görs flera gånger i veckan.
– Fortfarande finns mycket kvar att göra. I en restaurang kan det vara så att utkörarna har fått en bra leveransväg, men de utnyttjas inte av de restauranganställda. Vi behöver samarbeta mer och tänka på helheten.
Men hon tror inte på att centralisera allt till ett nätverk. Då är det risk att engagemanget och deltagandet försvinner. Hon förespråkar att många olika nätverk startas och drivs av de deltagande parterna.