[Ur nummer: 01/2011] Strax innan jul briserar en skandal. Det handlar om Aftonbladets avslöjande att Svenskt Näringsliv använt sig av PR-byrån Prime för att påverka den socialdemokratiska politiken åt höger.
Över fyra miljoner kronor ska ha satsats i projektet ”Den naturliga tillväxten” som har pågått sedan i juni. Målet har varit att få Socialdemokraterna att ändra uppfattning i klimatdebatten och ifrågasätta samarbetet med Miljöpartiet som lett till en alltmer kritisk syn på tillväxt.
I de dokument som Aftonbladet publicerat finns detaljerade planer för hur Socialdemokraterna ska påverkas från valrörelsen 2010 ända fram till nästa val 2014.
Planerna har följts till punkt och pricka. Under hösten har det också gång på gång slagits fast i olika sammanhang att de socialdemokratiska väljarna vill ha tillväxt, inte rödgrönt samarbete. Och den tillväxt som väljarna vill ha är traditionellt borgerlig.

Ofta har jag känt mig vilsen och undrande över de starka krafter som verkat för att partiet ska gå åt höger. Rent modfälld blev jag när Mona Sahlin i sitt avskedstal tog avstånd från den politik som partiet gått till val på och som fått min röst. Hon talade i termer som kändes främmande, förespråkade en politik snarlik den borgerliga alliansens, speciellt när det gällde a-kassa och nödvändigheten av en bortre parentes.
Samtidigt har det funnits röster som ingett hopp och strävat mot en annan riktning, mot ett hållbart samhälle. Det har handlat om att bejaka tillväxt, men med ett annat innehåll, en tillväxt som inte gör våld på gemensamma resurser. Det har handlat om en omställning av samhället som vilar på ideologisk grund med rättvisa och jämlikhet som ledstjärnor.
Så ska det givetvis vara. Det finns de olika falangerna, höger och vänster, och de positionerar sig mot varandra och åsikter bryts. Det ska vara högt i tak när en ny politik stakas ut.

Så kommer detta avslöjande. Att Svenskt Näringsliv använder sig av en PR-byrå, som ingår i Sveriges största PR-koncern, för att påverka denna demokratiska process. Att det är denna byrå, Prime, som ligger bakom valanalysen om orsakerna till att Socialdemokraterna förlorade valet. Att denna påverkan, mångmiljonsatsning från Svenskt Näringslivs sida, är en del av en hemlig plan för att ta initiativet och påverka debatten och därmed Socialdemokraternas framtida politik.
Att Svenskt Näringsliv valt just Prime har sina orsaker. PR-byrån har nämligen konsulter som är aktiva socialdemokratiska debattörer. Dessa konsulter med förflutet i Socialdemokraterna har satt sina namn under artiklar med innehåll som marknadsför Svenskt Näringslivs åsikter.

Media har all anledning att dra lärdom av det som hänt och bli bättre på att granska avsändaren till ett politiskt budskap. Under hösten har det inte hörts mycket av kritik eller ifrågasättande. Konsulter från Prime verkar ha kunnat resa runt i S-distrikten efter valet – betalda av Svenskt Näringsliv – utan att någon granskning skett av avsändaren.
Det finns ljus i mörkret och det är SSU i Malmö. Dessa ungdomar riktade skarp kritik mot att socialdemokratiska företrädare, det vill säga konsulter på Prime, skulle komma till ABF i Malmö strax efter valet för att presentera sin valanalys. Ungdomarna ifrågasatte varför och i vems intresse konsulterna agerade. Heder åt dem!

Nu måste Socialdemokraterna börja städa utanför egen dörr. Partiet måste hitta ett sätt att förhålla sig till att PR-bolagen så flitigt rekryterar socialdemokrater. Ett första steg kan vara att anta en uppförandekod om PR-firmor på partiets kongress i mars. Helt klart behöver också såväl politisk lobbyism som hemliga partibidrag ses över och regleras i lag. Så här kan vi inte fortsätta. Vi måste vara ärliga mot varandra.