[Ur nummer: 02/2011] De uppsagda mejeriarbetarna och tjänstemännen vid Milkos mejeri i Karlstad får ett tillägg utöver omställningsstödet på en miljon kronor. Pengarna ska användas till kompetensutveckling.
– Jag tycker att vi lyckades bra med den här delen, säger Per-Olof Felth, Livs lokalombudsman i Region Mitt. Från början hade Milko inte avsatt en krona till de anställdas kompetensutveckling, men jag tror att företaget insett att det måste göra något för att bättra på sitt anseende.
Förhandlingen om de anställdas rätt till förhöjd lön vid uppsägning har däremot inte blivit löst. Tvisten kommer nu att gå vidare till central förhandling. För de uppsagda arbetarna som jobbat många år i företaget handlar det om mycket pengar.
– Jag hoppas att Milko också i denna förhandling inser att de måste agera på ett sådant sätt att de uppfattas som en seriös och ansvarsfull arbetsgivare. Det är viktigt att företaget i den besvärliga ekonomiska krisen behåller både de anställdas och allmänhetens förtroende, säger Per-Olof Felth.
Den uppgörelse om kompetensutveckling som gjordes för mejeriet Karlstad gäller också för de anställda vid mejeriet i Sundsvall om försäljningen av deras mejeri till Arla inte går i lås.