[Ur nummer: 02/2011] I Sverige togs det statliga stödet till permitterande företag bort i samband med 90-talskrisen. Det har lett till att tillfälligt efterfrågetapp måste lösas med uppsägningar. Behovet av att snabbt kunna ställa om har lett till ökad inhyrning. LO föreslår att stödet återinförs enligt samma modell: man skapar en stiftelse dit en del av