[Ur nummer: 02/2011] Boktitel: Sjömanshustru
* Text: Lennart Johnsson
* Foto: Leif Hansson
* Breakwater Publishing 2010

I boken Sjömanshustru får vi möta några av de filippinska kvinnor som lämnas ensamma långa tider medan deras män är till sjöss. Cirka två- till trehundratusen filippinska sjömän seglar varje dag på världshaven, en del av dem på svenskägda båtar.
Lennart Johnsson, som skrivit boken, har stora kunskaper på området. Förutom att han under många år varit redaktör för tidningen Sjömannen så har han också skrivit flera böcker om situationen på Filippinerna.
Det är gripande och engagerande kvinnoporträtt som han tecknar. Det ger ett viktigt kvinnoperspektiv på sjöfarten. Dessa kvinnor har en mycket tuff tillvaro. Det är ett tungt ansvar som vilar på dem, att ensamma fostra barnen och att få ekonomin att gå ihop då deras män ofta försörjer många fler än den egna familjen. Kvinnornas berättelser handlar också om saknad och längtan efter mannen som är till sjöss långa tider.
Parallellt görs tillbakablickar i texten till hur svenska sjömanshustrur hade det för 40-50 år sedan. Till stor del påminner det om hur kvinnorna på Filippinerna har det idag.