Facklig granskning av inhyrning satte Skatteverket på spåret

Det brittiska bemanningsföretaget JRT Literal, som hyrde ut styckare till KLS Ugglarps, krävs på över två och en halv miljoner kronor i utebliven skatt, enligt ett beslut från Skatteverket.

[Ur nummer: 02/2011] – Det är en stor framgång för oss, säger Christel Niby, Livs lokalombudsman i Region Syd, som ägnat flera år åt att jaga det oseriösa bemanningsföretaget vars ägare, Literal Works, är registrerat på Gibraltar.
För två år sedan inledde Christel Niby kontrollen av inhyrningen av arbetskraft på KLS Ugglarps som är ett helägt dotterbolag till Danish Crown.
Livs accepterar inte f-skattare i produktionen. De betraktas som arbetstagare och ska följaktligen anställas. Vid Danish Crowns dotterbolag i Sverige fanns det 2008 ett 50-tal styckare från Polen och Litauen som inte hade någon anställning.
– Min första tanke var att de borde räknas som direkt?anställda av Ugglarps och KLS. Jag samlade in uppgifter och lämnade in till Skatteverket.
Men det gick inte som Christel Niby hade trott. Styckarna räknades inte som anställda av de två slakterierna utan av bemanningsföretaget JRT Literal.

Samlade uppgifter
Tillsammans med Livsklubbarna fortsatte hon då att samla in uppgifter om hur många de inhyrda var och hur länge de jobbade. Hon hade fått en kontakt?person på Skatteverket som hon lämnade uppgifterna till.
– Det krångliga med Skatteverket är att man inte kan få reda på vad det är de undersöker. Verket har ingen skyldighet att lämna uppgifter till oss. Men det gäller att ha tålamod och ändå fortsätta att lämna uppgifter.
Enligt filiallagen måste ett utländskt bemanningsföretag, som bedriver verksamhet i Sverige, registrera sig som företag här och ha en driftsansvarig person. Det utländska företaget är skattepliktigt i Sverige.
Problemet är att det oseriösa företaget inte anmäler sin verksamhet och det lämnar heller inte in några inkomstuppgifter till Skatteverket. De smiter helt enkelt från både skatt och arbetsgivaransvar om ingen anmäler det. Och vem ska göra det? Kunden som anlitar bemanningsföretaget givetvis, men det är inte något som facket kan lita på, därför måste facket ta på sig uppgiften. Det är Christel Nibys slutsats.
– Det är inte lätt och det tar en massa tid, men det är något vi måste göra. Om inte vi bevakar att bemanningsföretagen betalar rätt lön och skatt så blir det frågan om lönedumpning. Det är illojal konkurrens. Då pressas till slut alla styckares löner ner, säger hon.

Satte igång revision
I fallet med JRT Literal satte Skatteverket med Livs hjälp igång en revision. Det fanns en person på en herrgård i Småland som rekryterade styckare, hanterade frånvaro och gjorde prisuppgörelser. Där fanns diverse passkopior och ett avtal med arbetskraften, ett 50-tal styckare bosatta i Polen och Litauen som gjorts till delägare och därmed betecknats som enskilda näringsidkare. En annan person, också bosatt i Småland, hade företrätt bemanningsföretaget i förhandlingar med Livs.
Det blev en omfattande utredning. Skatteverket eftersökte handlingar och speglade datorer i herrgården i Småland. I Köpenhamn fanns ett företagskonto i Jyske Bank.

Sköntaxerades 2008
Skatteverket kom i sin utredning fram till att JRT Literal hade ett fast driftställe och var skattskyldigt. Verksamheten syftade till att tillhandahålla utländsk arbetskraft i Sverige, men någon inkomstdeklaration eller registrering för f-skatt hade inte gjorts. Företaget sköntaxerades 2008 för oredovisade inkomster på 9400000 kronor och det gav skattekrav på 2632000 kronor.
– Det är klart att det här blir kännbart för bemanningsföretaget. Det här är pengar som man hade räknat med att stoppa direkt i fickan.
Dessutom säger hon att ägaren, Literal Works, fortfarande hyr ut utländsk arbetskraft till de två slakterierna Ugglarps och KLS. Skatteverket kommer att fortsätta utredningen.