Jobb- och utvecklingsgarantin börjar gälla när de 300 a-kassedagarna är slut.
Jobb- och utvecklingsgarantin består av 3 steg:
• Fas 1 innebär jobbsökning med coachning och förberedande insatser. Omfattar längst 150 dagar.
• Fas 2 ska, förutom det som finns i fas 1, innehålla arbetspraktik
• Fas 3 (eller sysselsättningsfasen) innebär sysselsättning hos en anordnare. Där hamnar arbetslösa efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin. Den arbetslösa får 65 procent av tidigare dagförtjänst
Anordnaren får vara privat eller offentlig eller ideella organisationer. Anordnare betalar inga löner och får 5000 kronor i månaden för varje arbetslös i fas 3. Enligt Arbetsförmedlingen ska sysselsättning i fas tre bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som höjer kvaliteten i verksamheten.