Att bära sin egen kropp– en rapport av Cecilia Persson, Heidruns förlag.
Boken är ett eko av Maja Ekelunds välkända arbetarlitterära verk Rapport från en skurhink. Cecilia Perssons rapportskildring liknar dess förlaga, som också utreder skrivandets premisser utifrån ett köns- och klass­perspektiv.
Den här boken tillför något annat, i förhållande till den borgerliga, litterära offentligheten. Där problematiseras sällan frågan om vilka som ges medlen till att sätta sitt namn på ett verk. Vad krävs för att en kroppsarbetande kvinna, med flera munnar att mätta, ska få rätten till ett eget språk? På 70-talet gick städerskan och fembarnsmodern Maja Ekelöf upp tidigt för att smyglåna kontorspersonalens skrivmaskin. På 2010- talet pressar Cecilia Persson i stället in skrivtid mellan nattpassen som personlig assistent. Hon berättar också om alla förlorade konstnärsdrömmar i sin arbetarsläkt.
Att bära sin egen kropp inbjuder således till ett viktigt samtal om skrivandets villkor för kroppsarbetande kvinnor med litterära ambitioner.