Film: Foxfire
Regissör: Laurent Cantet.
Medverkande: Katie Coseni, Raven Adamson, Ali Liebert, Michelle Nolden, Tamara Hope med flera.

’”Det är du som bestämmer hur män ska behandla dig” säger den feministiska hjälten Legs till sin vän som hela tiden blir angripen av männen i byn. Kvinnoförtrycket av arbetarklassens kvinnor är systematiskt i denna amerikanska 50-tals idyll. Legs är den choserfria gängledaren som tillsammans med andra kvinnor bildar ett feministiskt gäng. Hon påminner om Valerie Solonas, med sina våldsfantasier för att slå ned på patriarkatet. Gänget iscensätter våldsaktioner mot män som utnyttjar kvinnor. De svär en gänged och gaddar ihop sig. Deras bara hudar i vita bh:ar signalerar ett intimt kvinnligt rum fritt från mannens sexualiserade blick. De halsar bärs direkt ur flaskan, och äter glupskt, i kontrast mot ett typiskt kvinnligt manér.
Filmen placerar sig i en realistisk tradition, men det hade krävts en djupare gestaltning av Legs situation för att hennes våldsaktioner ska framträda som trovärdiga. De korta sekvenserna med den alkoholiserade fadern räcker inte.
Skådespeleriet är ojämnt och den feministiska världsbilden i filmen haltar, eftersom en manlig präst blir kvinnornas förebild. Foxfire blir aldrig blir mer än en ungdomsfilm. Men trots att filmen haltar i sin feministiska analys är Foxfire en viktigt spricka i den manliga homogenitet som utgör genren gängfilm.