I höst ordnar HK Scan i Kristianstad utbildning av styckare i egen regi. Det görs med egna instruktörer och i egna lokaler på slakteriet. Det är tolv personer som ska läras upp.

– Parterna har satt sig ner, talat med varandra och kommit överens om hur det ska gå till, säger Fidan Mehemeti, Livs klubbordförande i Kristianstad.
Det är en lokal överenskommelse. Styckarna ska vara färdigupplärda till vecka 50, men det är svårt att säga exakt hur snabbt det går.
– De ska lära sig alla detaljer. Den kunnigheten behöver de, eftersom de roterar mellan arbetsuppgifterna. Man hjälps åt. Idag är de för få som kan det. Man har lyssnat på oss, säger han.
Under utbildningen är de tolv anställda av HK Scan och får utbildningslön enligt avtal.

Michelle Björklund, som jobbar på HR-avdelningen på HK Scan i Kristianstad är också nöjd med lösningen. Hon säger att de tolv tidigare har styckat bogar.
– Nu ska de lära sig stycka skinkor. Deras lön kommer att trappas upp ju fler detaljer de lär sig, efter kvalitén på styckningen samt hastigheten, förklarar Michelle Björklund.
Det kommer att krävas löpande fortbildning vid slakteriet i takt med stora pensionsavgångar.
– Det är fortfarande svårt att rekrytera styckare, det finns inte många på arbetsmarknaden, säger hon.
HK Scan i Kristianstad räknar med att det kommer att behövas nya utbildningar och de kommer då hållas i egen regi med egna instruktörer och i egna lokaler.
Efter att de tolv avslutat utbildningen kommer de att få diplom som säger att de gått HK Scans internutbildning till styckare.
– Vi är jättenöjda med den här lösningen, säger Michelle Björklund.