Med mer än 3 000 butiker över hela landet möter dagligvaruhandeln i princip alla människor i landet under en vanlig vecka. Alla behöver köpa mat, men en livsmedelsbutik är ofta mycket mer – det är också stället där man hämtar ut paket, köper receptfria läkemedel, hämtar det man beställt från Systembolaget, tar en fika, lämnar in veckans lottorad och där man sätter upp anslag om sommarjobb och barnvakt. Här träffar man sina grannar och bekanta och får sig en pratstund. Helt enkelt en viktig knytpunkt i samhället. 

Under pandemin utsattes dagligvaruhandeln för prövningar som vi inte varit med om tidigare. Även när smittan spreds och begränsningarna kring hur vi kunde röra oss och mötas skruvades åt, behövde alla köpa mat. Försäljningen ökade i takt med att restriktionerna på restauranger, hotell och konferensanläggningar ökade, samtidigt som sjukskrivningar och karantän bland medarbetarna satte logistiken på prov. 

Personalen i våra butiker, på våra lager och inom vår transport kunde inte jobba hemifrån och många funktioner gapade tomma när sjukskrivningarna ökade. Detta gällde även de företag som kommer före oss i livsmedelskedjan, hos våra leverantörer och i lantbruket.

Vi som branschorganisation förde kontinuerliga samtal med departementet i samrådsmöten kring livsmedelsförsörjningen. Det var med stolthet vi tillsammans kunde konstatera att försörjningen trots allt fungerade väl under hela pandemin – inte minst tack vare heroiska insatser från alla anställda i hela kedjan. 

Men det satte ändå ljuset på något nytt; är inte livsmedelsförsörjningen självklar i Sverige?

Sveriges regering hade redan innan kriget i Ukraina fattat beslut om att stärka beredskapen och då inte bara vad gäller det militära försvaret, utan också det civila, som innefattar bland annat livsmedelsförsörjningen. Myndigheterna har redan fått en rad regeringsuppdrag som vi som bransch måste förhålla oss till. 

Att livsmedelskedjan under pandemin identifierades som en samhällsviktig verksamhet satte fingret på något vi vetat om, men som blev så mycket tydligare. Dagligvaruhandeln inser sin roll som distributör av livsmedel till hela landet. Vi vill bidra och på ett effektivt sätt vara med och höja beredskapen i landet. Händelserna i Ukraina har åter påmint oss om allvaret i uppdraget.

Det är dock viktigt att komma ihåg att kommersiella företag verkar på kommersiella villkor och därför måste arbetet samtidigt vara både branschgemensamt och konkurrensneutralt. 

Det handlar om allt från fungerande transporter och robusta lagersystem till tydliga samarbeten med verksamheten genom hela livsmedelskedjan, från produktion till förädling och förpackning. 

Det handlar också om ett beroende av att andra vitala system fungerar, som transportinfrastruktur, elförsörjning, tele- och datakommunikationer – något som kräver nära samarbete med andra branscher och samhällsfunktioner.

Det är en utmaning, men vi förbereder oss nu för att ta oss an detta uppdrag och se till att vår bransch fortsätter att leverera, och att dagligvaruhandeln, oavsett om det är kris eller inte, fortsätter att vara mer än bara ett ställe där man ska köpa mat. 

Karin Brynell,
vd Svensk Dagligvaruhandel