Den 1 oktober trädde de nya förändringarna i lagen om anställningsskydd i kraft. Samtidigt började det nya huvudavtalet att gälla för de fackförbund som anslutit sig till det. Livs är ett av LO-förbunden som står utanför huvudavtalet.

De nya reglerna i lagen om anställningsskydd, las, gäller för alla och innebär i korta drag att det blir något enklare för arbetsgivare att säga upp anställda och att fler personer kan undantas från turordningsreglerna vid uppsägning. 

Samtidigt förbättras möjligheterna till omställning genom ett nytt statligt omställningsstudiestöd som ger 80 procent av lönen upp till 26 625 kronor för upp till ett års studier.

 I oktober började också bestämmelserna i det nya huvudavtalet att tillämpas. Det är upp till varje LO-förbund att själva avgöra om de vill ansluta sig till det nya huvudavtalet. Förbund som Kommunal, IF Metall och Pappers har valt att ansluta till huvudavtalet, medan exempelvis Byggnads och Elektrikerna tackat nej.

 Med huvudavtalet blir det bland annat utökade möjligheter för företagen att göra undantag i turordningsreglerna, utöver de förändringar som gjorts i lagen. Samtidigt innehåller huvudavtalet saker som möjlighet till kompletterande ekonomiskt stöd för den som vill utnyttja omställningsstudiestödet.

Livs är ett av förbunden som står utanför huvudavtalet. I stället har Livs anslutit sig till den alternativa omställningsförsäkring som gäller för LO-förbund som inte antagit huvudavtalet.

– Vår förbundsstyrelse har fattat beslut att anta det som heter Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare. Det är antaget och undertecknat gentemot våra motparter och gäller från 1 oktober. Vi har alltså inte huvudavtalet, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg.

Det är dock möjligt att ansluta sig till huvudavtalet senare. För förbund som inte redan antagit huvudavtalet är nästa möjlighet att ansluta vid årsskiftet 2022/2023. Därefter finns möjlighet att ansluta vid kommande årsskiften.

– Dörren till huvudavtalet är inte stängd. Men eftersom den gamla försäkringen upphörde sista september var vi tvungna att göra något nu, för att säkerställa att våra medlemmar inte skulle stå utan en omställningsförsäkring från den 1 oktober.

I praktiken innebär Livs beslut att an-ställda som omfattas av Livs kollektivavtal nu har en omställningsförsäkring som är relativt lik den som funnits tidigare. Det kommer fortsatt att finnas möjlighet till omställningsstöd från trygghetsfonden TSL och ersättning från försäkring om avgångsbidrag, AGB, vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

En nyhet är dock att omställningsförsäkringen nu inte enbart gäller tillsvidareanställda utan även visstidsanställda och de som blir av med jobbet på grund av sjukdom.