Strax före växlade Livs avtalskrav med motparten Livsmedelsföretagen (LI). Då var redan flera av Livs krav kända, exempelvis löneökningar på 4,4 procent, en särskild låglönesatsning samt en höjning av avtalens lägstalöner med 1 600 kronor. 

– Ska man sammanfatta innehållet ligger tyngdpunkten, av förklarliga skäl, på löneökningar. Det är superviktigt, inte minst i de här tiderna, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. 

Individgaranti viktigt krav

Men Livs har också krav när det gäller hur löneökningarna ska fördelas. Livs kräver att alla ska vara garanterade en löneökning på 513 kronor per månad, så kallad individgaranti. 

Resterande del av löneökningarna ska utgöra en lönepott. Hur den fördelas ska det lokala facket och arbetsgivaren förhandla om. Kommer man inte överens lokalt vill Livs att hela denna resterande del ska läggas ut generellt – lika mycket till alla. 

– Att vi nu vill ha det generellt i sin helhet hänger mycket ihop med att vi lokalt upplever att arbetsgivarna krånglar ganska mycket när det gäller lönerevision och lönesystem.

Lönelistor i tid

Eva Guovelin menar att det ofta är svårt för fackklubbarna på arbetsplatserna att få ut de underlag som behövs, exempelvis kompletta lönelistor inför lönerevisionen. Därför har Livs ett krav om att klubbarna ska få sådana underlag i god tid.

– Vi tycker att det ska finnas välfungerande lönesystem på varje arbetsplats, och det är ju en del som redan finns i avtalets lönesättningsprinciper. Vi tycker att arbetsgivarna agerar lite i strid med det vi egentligen är överens om när man hanterar lönerevisionerna på det här sättet.

Vi vet att många av de stora koncernerna har friskvårdsbidrag, men det finns allt för många som inte har det.

Eva Guovelin, Livs ordförande

Livs har även en rad andra krav som känns igen från förra avtalsrörelsen, exempelvis krav på regelbundna hälsokontroller och att alla ska ha rätt till friskvårdsbidrag.

– Det hänger ihop med att vi vet att de flesta av våra jobb är väldigt tunga rent arbetsmiljömässigt. Vi vet att många av de stora koncernerna har friskvårdsbidrag, men det finns allt för många som inte har det.

Parterna står långt från varandra

Enligt Guovelin står Livs och motparten i nuläget inte särskilt nära varandra.

– Tittar man på våra olika krav är det klart att vi har olika ingång – och det är inget nytt.

Hon pekar samtidigt på att LI också har flera ”favoriter i repris”.

– De tycker inte att löneutrymmet ska vara baserat på något krontal, utan att det ska beräknas i procent. De tycker inte heller att det ska finnas någon individgaranti, om man inte blir överens om det lokalt. Det är sådana tydliga saker där vi står med helt skilda åsikter.

Tufft läge – men tror på avtal

Enligt Eva Guovelin vill LI även öka arbetsgivarens möjlighet att bestämma hur arbetstiden ska förläggas.

Ser du någon risk för att ni inte skulle komma överens till den 31 mars?

– Jag förutsätter att vi kommer att hitta fram. Sedan vet jag att det kommer att bli tufft, kanske tuffare än på länge. Det är känslan. Men målbilden är fortfarande att vi ska nå en överenskommelse före sista mars.

Trots att läget är tufft menar Eva Guovelin att avtalsrörelsen är en rolig period.

– Det här är ju den viktigaste uppgiften vi har. Det är speciellt att gå in i en avtalsrörelse, och i grund och botten är det kul. Det sätter verkligen fingret på vikten av ett fackligt medlemskap.

Livs avtalskrav i korthet

  • Löneökningar på 4,4 procent, men lägst 1 192 kronor.
  • Det innebär att de som tjänar under 27 100 kronor bidrar till lönepotten med mer än 4,4 procent.
  • Varje person ska garanteras en löneökning på 513 kronor per månad, så kallad individgaranti. Resterande del av löneökningen utgör en lönepott som ska fördelas i lokala förhandlingar.
  • Avtalens lägsta löner/minimilöner ska höjas med 1 600 kronor per månad.
  • Ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning/deltidspension.
  • Arbetstidsscheman ska förhandlas minst fyra veckor i förväg och upprättas för längre perioder.
  • Rätt till friskvårdsbidrag till alla.
  • Hälsoundersökning ska ske minst var tredje år. Den som fyllt 50 år ska ha rätt till hälsoundersökning varje år.
  • Målet är att ha nya avtal på plats den 31 mars, då nuvarande avtal löper ut.
  • Mer information om Livs avtalskrav finns på förbundets webbplats, Livs.se.