Beslutet om att lägga ner mejeriet har varit på tapeten länge. Redan i slutet av maj fattade företaget ett så kallat inriktningsbeslut om nedläggning och hänvisade då till minskad lönsamhet – på grund av att färre dricker mjölk.

Norrmejeriers kommunikationschef Petra Kangas berättade för Mål och Medel att nedläggningen, om den skulle bli av, var tänkt att ske i etapper och att medarbetare i Luleå skulle erbjudas arbete vid anläggningen i Umeå.

”Kom inte som en chock”

Nu är beslutet klubbat och Livs lokala ombudsman Reza Ahmadzadeh är inte förvånad:

– Det kom väl inte som någon chock. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Företaget vill minska sina kostnader genom att inte investera i renoveringar som de har skjutit upp.

Nu handlar den närmsta tiden om att få Norrmejerier att se till personalens bästa. Flera livsmedelsarbetare har redan slutat, andra har sagt upp sig och ännu fler väntas lämna företaget. Samtidigt ska mjölkproduktionen i Luleå fortsätta som vanligt tills en utbyggnad av mejeriet i Umeå står klart, i början av 2025. Först då kan flytten ske.

– Det här innebär att företaget måste ha en plan för hur man säkerställer att arbetsmiljön blir så bra som möjligt för de som väljer att arbeta kvar tills mejeriet läggs ner. Och någon sådan plan har vi ännu inte sett, fortsätter Reza Ahmadzadeh.

Inget sockrat erbjudande

Är det några som nappat på erbjudandet om att följa med till Umeå?

– Man kan tänka sig att ett företag skulle kunna sockra ett erbjudande, med flyttbidrag och så vidare. Men det har vi inte sett här. Sedan får man tänka att det är långt mellan Luleå och Umeå och att alla inte kan eller vill flytta med.

Just nu finns det dessutom gott om arbetstillfällen i Norrbotten vilket gör att prognosen pekar på att ännu fler säger upp sig från mejeriet inom den närmsta tiden. Reza Ahmadzadeh menar att det är något företaget måste förbereda sig på och ta höjd för.

– De måste kunna säkerställa produktionen fram till flytten. Samtidigt har vi medlemsperspektivet och bryr oss om att processen blir så smidig som möjligt både för dem som söker sig vidare och för dem som väljer att stanna kvar.

Hur mår personalen?

– Det finns såklart en oro för hur allt kommer att bli. Personalen  har många frågor som ännu inte fått några svar.