HK Scans svenska verksamhet ägs sedan 2007 av det finska livsmedelsföretaget HK Scan Oyj. Men nu har lantbrukskooperativet Lantmännen, som ägs av 18 000 svenska lantbrukare, tecknat ett avtal om att köpa den svenska delen av HK Scan.

Lantmännen menar att man genom köpet stärker sin affärsportfölj och att de långsiktiga förutsättningarna för svenskt lantbruk stärks.

– Det är viktigt för tillväxten i lantbruket – och det stärker den nationella livsmedelsberedskapen, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl i ett pressmeddelande.

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl i kostym och slips ler framför kolumner.
Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl

Den svenska verksamheten av HK Scan, med produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad, har cirka 1 800 anställda och omsatte cirka 8 miljarder kronor under 2022.

Affären ska godkännas av berörda myndigheter och väntas vara genomförd under det första halvåret 2024.

Fackordförande försiktigt positiv

Mattias Axelsson, ordförande för Livsklubben vid Scan i Linköping och vice ordförande i koncernfacket på Scan, är försiktigt positiv till att Lantmännen tar över verksamheten.

– Jag tror att det här kommer att vara positivt, att vi kommer bli svenskägda till fullo igen. Men exakt vad det här innebär, och hur företaget kommer att se ut framåt, är svårt att säga något om, säger han till Mål och Medel.

Mattias Axelsson, ordförande i Livsklubben.
Mattias Axelsson, ordförande i Livsklubben vid Scan i Linköping.

Har ni från fackligt håll haft något möte med arbetsgivaren om affären?

– Nej, vi har bara fått beskedet om det här, och att man väntar på Konkurrensverkets utlåtande om affären.