Arbetsgivare kommer framöver att bli tvungna att ställa om sina verksamheter för att minska sin klimatpåverkan. De som inte anpassar sina verksamheter kommer tvingas att slå igen med arbetslöshet som följd.

Det konstaterar LO i en nyligen publicerad skrift som ska ge fackklubbar verktyg för lokalt klimatarbete.

LO menar att klubbar och förtroendevalda kan ligga på lokalt för att se till att klimatomställningen sker i tid och att nödvändiga investeringar görs både vad gäller teknik och i kompetensutveckling för de anställda. På så vis kan facket bidra till att klimatpåverkan minskar och att jobben säkras.

Lyft klimatet i förhandlingar

Hur ska det här arbetet då gå till i praktiken?

Ett första steg att ta upp klimatfrågan för diskussion på arbetsplatsen. Men LO pekar framför allt på att det är genom lyfta klimatfrågan i MBL-förhandlingar och i utvecklings- och samverkansavtal som klubbar kan få svar och påverka lokalt.

Det är tre centrala frågor som klubbar och förtroendevalda bör ha koll på.

Det handlar om vilka utsläpp som orsakas av verksamheten de jobbar i, vad för teknik eller alternativ som finns för att undvika utsläppen, samt vilka kompetenser som arbetstagarna behöver för att genomföra klimatomställningen och hänga med i utvecklingen.

Få in klimatfrågan på dagordningen

En som tagit del av LO:s handbok är Peter Janson. Han sitter i styrelsen för Livsklubben på Carlsberg i Falkenberg och han tror att verktygen kan vara användbara i det lokalfackliga arbetet.

– Det är ett bra dokument för det sammanfattar hur man ska gå till väga. Det är bra att börja med att bygga underifrån med samtal mellan arbetskamrater och försöka få in klimatfrågan på dagordningen på medlemsmöten och på APT. Ju fler som tänker efter, desto bättre.

Peter Janson har själv varit delaktig i att lyfta klimat- och miljöfrågor på jobbet, om än på en lite mer övergripande nivå genom koncernfacket och i företagets CSR-arbete (corporate social responsibility).

Det har exempelvis handlat om att påverka företagets bilpolicy för att byta till mer bränslesnåla bilar, lyfta frågan om koldioxidåtervinning och att ligga på om att använda digitala möten för att minska inrikesresandet.

Peter Janson i en gul väst framför en tegelvägg.
Peter Janson.

Klimat och miljö hänger ihop

– Vi var tidigt ute, flera år innan covid-pandemin, med att ta upp att vi behövde satsa mer på videokonferenser. Då fick vi till svar att det inte var något som företaget sysslade med. Men sen kom covid. Då såg många att det inte är några problem med digitala möten. Det är viktigt att man träffas fysiskt, man kan ändå vara lite restriktiv.

Peter Janson menar också att frågan om klimatet hänger ihop med miljöfrågor, och där ser han också möjligheter att påverka i förhandlingar.

– Ska det exempelvis köpas in nya arbetskläder kan man i MBL-förhandlingar kräva att de köps in från ett ställe med schyssta villkor och miljömärkt bomull – och att det gamla lämnas in till textilåtervinning. Det är likadant med elektronik, att man kräver information om hur det tillverkas och hur det kasseras.

Varifrån kommer ditt engagemang i klimat- och miljöfrågor?

– Det känns ganska naturligt. Det är mycket av ett slit-och-släng-samhälle i dag, och det är klart att vi måste göra det bästa vi kan för att det inte ska gå åt skogen. På en död planet finns inga jobb.

LO:s skrift ”Fackliga verktyg för lokalt klimatarbete” finns att ta del av här.