[Ur nummer: 09/2010] Det första fallet av en gris som bär på den antibiotikaresistenta MRSA-bakterien har hittats i Sverige i en undersökning i augusti.
– Bakterien bör ses som ett arbetsmiljöproblem för alla som hanterar levande djur, säger Helle Unnerstad, på Sveriges veterinärmedicinska anstalt.
Smittöverföring sker från levande djur till människa. Det är således personal i stallar och avlivning som behöver hålla extra koll på hygienrutinerna.
– Det handlar om sprittvätt och att byta kläder om man varit i kontakt med djuren, säger Helle Unnerstad.
Hon betonar att bara ett positivt prov hittats i Sverige. I många EU-länder kan det vara upp till halva besättningar som bär på smittan. Det är inte så att bäraren av den automatiskt blir sjuk. För att man ska bli det krävs en infektion, men denna går inte att behandla med antibiotika. Det SVA varnar för är att bakterien ska spridas och därmed bli ett problem.
– Till Sverige kommer den framförallt genom handel med djur. Det är inte möjligt för Sverige att stoppa den, eftersom djur betraktas som varor inom EU och för dem gäller frihandel. Däremot kan den enskilde lantbrukaren välja vilka djur han importerar och varifrån.