Vad har hänt?

I september upptäcktes ett fall av afrikansk svinpest i Sverige. Det är första gången som sjukdomen hittats i Sverige. Smittan upptäcktes i prov från ett dött vildsvin nära Fagersta i Västmanland. Sedan dess har fler döda vildsvin i området visat sig vara smittade av sjukdomen.

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Det är en allvarlig och smittsam sjukdom med hög dödlighet. Nästan alla grisar som blir smittade dör av sjukdomen.

Kan människor få afrikansk svinpest?

Nej. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och vanliga tamgrisar, men inte människor eller andra djurslag. Man kan inte heller bli smittad genom att äta vildsvins- eller griskött.

Vad görs för att minska smittspridningen av afrikansk svinpest?

Ett nästan 1 000 kvadratkilometer stort område runt platsen där det första fallet hittades har spärrats av för att minska smittspridningen. I den zonen är det förbjudet att gå ut i skogen för att jaga eller för att plocka svamp eller bär. Syftet är att minska risken att människor för mig sig smittan ut från området. Myndigheter och jägare arbetar med att ta reda på hur stort område som är drabbat. Dessutom har Jordbruksverket beslutat att alla tamgrisar i den smittade zonen ska avlivas som en förebyggande åtgärd.

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen?

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom och innebär ett stort lidande för de djur som smittas. Dessutom är dödligheten hög bland de grisar som smittas vilket både kan innebära stora ekonomiska konsekvenser och få stor påverkan på livsmedelsproduktionen i Sverige.

Mer information om afrikansk svinpest och utbrottet i Sverige finns hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket