Det har gått en vecka sedan det första fallet av afrikansk svinpest upptäcktes i Sverige.

Än så länge är det bara vildsvin som är drabbade av sjukdomen, men redan nu har flera länder stoppat importen av svenskt griskött. Det handlar exempelvis om Japan, Singapore, Ukraina och Australien.

Vildsvin.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest – ofarlig för människor men dödlig för grisar

Så funkar det

Enligt en första uppskattning av branschorganisationen Kött- och charkföretagen leder den stoppade exporten till att företagen tappar intäkter på ungefär 50 miljoner kronor per år.

Påverkar exporten negativt

Magnus Därth, vd på Kött- och charkföretagen, menar att utbrottet av afrikansk svinpest kommer att inverka negativt på exporten av svenskt griskött.

– Det är nog helt klart att det kommer att påverka exporten. Det som är lite osäkert i nuläget är i hur stor omfattning, även om vi gjort en initial bedömning.

Magnus Därth, vd på Kött- och charkföretagen.

Magnus Därth pekar bland annat på att det kan bli svårare att hitta nya marknader för export för svenskt griskött efter att afrikansk svinpest nu kommit in i landet.

Däremot tror han inte att situationen i nuläget, på kort sikt, äventyrar jobben i branschen.

– De här 50 miljonerna kommer naturligtvis inte göra att branschen faller. Däremot adderar det en börda till kalkylen och det skapar en tuff situation. Men om smittan hålls i det område, den zon som finns, och att vi kan jobba med att öppna upp nya marknader på sikt så tror jag att det är en situation som går att hantera. Men det blir ytterligare utmaningar i en redan ansträngd bransch.

Magnus Därth vill samtidigt understryka att myndigheterna jobbar hårt med att hantera utbrottet.

– Myndigheterna jobbar ju på dag och natt med det här. Jag tycker det är viktigt att också lyfta att vi har en väldigt bra dialog och jobbar tillsammans i det här.

Oro inom Livs

Även på Livs finns en oro över utbrottet av afrikansk svinpest.

– Vi är oroliga eftersom det egentligen skulle kunna lamslå hela produktionen. Kommer sjukdomen in bland uppfödningen så drabbar det indirekt våra branscher ganska omgående, säger Ken Clignéz, central ombudsman på Livs.

Han fortsätter:

– Nationellt har vi i dag en hög självförsörjningsgrad på över 80 procent på fläsk. Om det sprider sig så kommer det bli en akut brist på fläsk och vi kommer vara extremt importberoende. Det kommer att leda till att det inte kommer att finnas råvaror till de producenter som producerar med svenskt kött.

Ken Clignéz, ombudsman på Livs.
Ken Clignéz, ombudsman på Livs.

Hur orolig är du för att detta ska påverka jobben i Sverige?

– Det blir en påverkan indirekt, för om våra producenter inte har råvaror så står produktionen still. Det är så det blir, helt enkelt. Vi är definitivt oroliga.

Gör ni på förbundet något kring den här frågan just nu?

– I dagsläget finns det inte så mycket vi kan göra utan det handlar om att bevaka frågan, följa utvecklingen förlita oss på att myndigheterna gör det som behövs för att få kontroll på utbrottet.

Utbrottet av afrikansk svinpest

I början av september upptäcktes det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Här är några saker som är bra att veta om sjukdomen och utbrottet i Sverige.

Vad har hänt?

I september upptäcktes ett fall av afrikansk svinpest i Sverige. Det är första gången som sjukdomen hittats i Sverige. Smittan upptäcktes i prov från ett dött vildsvin i Västmanland. Sedan dess har fler döda vildsvin i området visat sig vara smittade av sjukdomen.

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Det är en allvarlig och smittsam sjukdom med hög dödlighet. Nästan alla grisar som blir smittade dör av sjukdomen.

Är afrikansk svinpest farlig för människor?

Nej. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och vanliga tamgrisar, men inte människor eller andra djurslag. Man kan inte heller bli smittad genom att äta vildsvins- eller griskött.

Vad görs för att minska smittspridningen?

Ett nästan 1 000 kvadratkilometer stort område runt platsen där det första fallet hittades har spärrats av för att minska smittspridningen. I den zonen är det förbjudet att gå ut i skogen för att jaga eller för att plocka svamp eller bär. Syftet är att minska risken att människor för mig sig smittan ut från området. Myndigheter och jägare arbetar med att ta reda på hur stort område som är drabbat. Dessutom har Jordbruksverket beslutat att alla tamgrisar i den smittade zonen ska avlivas som en förebyggande åtgärd.

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen?

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom och innebär ett stort lidande för de djur som smittas. Dessutom är dödligheten hög bland de grisar som smittas vilket både kan innebära stora ekonomiska konsekvenser och få stor påverkan på livsmedelsproduktionen i Sverige.

Mer information om afrikansk svinpest och utbrottet i Sverige finns hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket