Det var i oktober förra året som Arbetsmiljöverket under en och samma inspektion upptäckte flera allvarliga brister.

– Dels saknades dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar. Sedan var det flera anordningar som inte hade besiktigats. Arbetsgivaren hade inte heller utfärdat skriftliga tillstånd för personal som använder truck, berättar Helen Magnusson, vars arbetsuppgift är att bestämma om sanktionsavgifter ska utfärdas eller inte.

Att föreskrifter och rutiner inte följs på ett stort företag som KLS Ugglarps, hör inte till vanligheterna, enligt Helen Magnusson.

– Större företag brukar ha rutiner på plats, konstaterar hon.

150 000 kronor

Att föreläggandet blev så stort beror bland annat på att föreläggandet blir högre för en arbetsplats med många anställda. Dessutom ska företaget betala för varje trycksatt anordning som inte kontrollerats före användning, i det här fallet sex stycken.

Den enskilt högsta summan som företaget ska betala är på 150 000 kronor och handlar om att personal kört truck utan skriftliga tillstånd, något arbetsmiljölagen kräver.

När ett avgiftsföreläggande bestämts och informationen nått företaget ska arbetsgivaren skriva under föreläggandet och godkänna betalningen. Därefter kräver Länsstyrelsen ut pengarna.

Enligt Helen Magnusson har KLS Ugglarps godkänt föreläggandet, som ska betalas senast två månader efter att företaget skrivit under. Företaget ska även ha åtgärdat bristerna.

Det här ska KLS Ugglarps betala i sanktionsavgift:

150 000 kr för att arbetsgivaren inte utfärdat skriftliga tillstånd för personal som använder truck.

90 000 kr för att man använt sex stycken trycksatta anordningar (två kompressorer och fyra torkbehållare) trots att kontrollorgan inte gjort kontroll och bedömt att anordningarna uppfyller gällande krav.

600 000 kr för att det saknades dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningarna.

400 000 kr för att man använde en besiktningspliktig lyftanordning (mobil arbetsplattform) utan att den inom föreskriven tid genomgått montagebesiktning.