Vad är det jag ska rösta om?

Det handlar om vilka som ska bli Sveriges ledamöter i EU-parlamentet, där Sverige har 21 platser (av totalt 705). Du röstar på ett parti och platserna fördelas efter hur många röster varje parti får. Partierna har en lista med kandidater i den ordning de ska väljas. Du kan också kryssa för en speciell kandidat som då har möjlighet att komma högre upp på listan.

Hur röstar jag i valet till EU-parlamentet?

Ungefär tre veckor innan valet ska du få ett röstkort hemskickat till dig. På det står det i vilken vallokal du ska rösta. Från den 22 maj kan du också förtidsrösta i vilken vallokal som helst i Sverige. I alla kommuner ska det dessutom finnas minst en lokal där man kan förtidsrösta på själva valdagen, den 9 juni. Dit kan du gå om du inte kan rösta i den vallokal du tillhör.

Jag har tappat bort mitt röstkort. Måste jag ha det för EU-valet?

Nej, inte om du röstar i din vallokal på själva valdagen. Då räcker det med en giltig legitimation. Däremot behövs det om du ska förtidsrösta för att din röst ska skickas till rätt vallokal. Om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt skickat till dig, eller få ett nytt utskrivet i vissa vallokaler. På hemsidan www.val.se kan du se vart du kan gå i så fall.

Vad är egentligen EU-parlamentet?

EU-parlamentet har total 705 ledamöter från de 27 medlemsländerna. Antalet ledamöter ett land får räknas ut baserat på folkmängden i respektive land. Parlamentet, som ungefär motsvarar den svenska riksdagen, är den enda EU-institution som medlemsländernas medborgare röstar direkt till. Parlamentet behandlar och röstar om olika lagförslag som läggs fram av EU-kommissionen.

Vad är EU-kommissionen?

Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland, som har olika ansvarsområden. Om parlamentet motsvarar riksdagen så är kommissionen mer som regeringen. Det är den som lägger fram nya lagförslag som sedan ska behandlas och röstas om i parlamentet. Men till skillnad från det svenska systemet finns ytterligare en institution som ska ha sitt ord med i laget, nämligen ministerrådet.

Vad är ministerrådet?

Europeiska unionens råd, kallat ministerrådet eller bara rådet, består av ministrar från de olika medlemsländernas regeringar. Arbetet är uppdelat i tio olika politikområden och vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som förhandlas.

Hur stiftas lagar i EU?

Det är som sagt kommissionen som kommer med nya lagförslag. Sedan lämnas de till parlamentet där de behandlas i ett av de 27 utskotten. Där förhandlas förslaget med eventuella ändringar som sedan röstas om i parlamentet. Motsvarande arbete sker parallellt i ministerrådet. Sedan ska parlamentet och rådet komma överens i så kallade trilogförhandlingar. Båda röstar sedan om den färdiga uppgörelsen som då kan bli lag.

Vad är det för skillnad på en förordning och ett direktiv?

En förordning är bindande och alla EU-länder måste införa den så snart den träder i kraft, utan att stifta egna, nationella lagar. Ett direktiv anger de mål EU-länderna måste nå, utan att bestämma på vilka sätt. EU-länderna måste anta nationella lagar för att genomföra direktivet inom en viss tid, oftast två år.

Den här artikeln publicerades först i tidningen Arbetet som tillsammans med Mål och Medel och flera andra titlar ingår i LO Mediehus.