Risken att som kvinna bli sexuellt trakasserad på jobbet är därmed absolut högst i åldrarna 20 – 24 år, rapporterar tidningen Arbetet.

Risken sjunker sedan successivt med stigande ålder. I gruppen 50 – 64 år uppger ungefär 4 procent av kvinnorna att de har blivit utsatta under den senaste tolvmånadersperioden.

Förväntas vara tillgängliga

Unga kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier sticker ut, men även på andra sätt lever unga farligt på sina jobb.

Risken att råka ut för arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro är betydligt högre för 20 – 24-åringar än för äldre anställda. Här är de unga männen mest utsatta, med 14,5 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta mot 10,1 för de unga kvinnorna. En förklaring är att unga män oftare än andra har fysiskt krävande jobb, enligt Arbetsmiljöverket.

Unga förväntas också oftare än andra anställda vara tillgängliga för arbetsgivaren per telefon när de är lediga. Personer som måste vara redo vid telefonen på sin fritid har oftare sömnproblem än anställda som inte har sådana förväntningar på sig, enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar.

Många unga skadas

De ungas utsatthet hänger bland annat samman med att de ofta har tidsbegränsade anställningar och arbetar i konjunkturkänsliga branscher som restaurang, handel och kulturella tjänster, enligt rapporten.

Att vara ny på en arbetsplats innebär i sig en större risk för olycksfall. Många unga skadas på sina sommarjobb. Arbetsmiljöverket betonar att vikten av att ungdomar som kommer ut på sina första jobb får en bra introduktion: Det kan vara avgörande för att förebygga olyckor.

Den här artikeln publicerades först i tidningen Arbetet som tillsammans med Mål och Medel och flera andra titlar ingår i LO Mediehus.