Jag har en kollega som jag upplever som lite väl närgången. Jargongen är rå där jag jobbar. Ofta kan jag ta kommentarerna. Men just denna kollega är extra jobbig, han hör av sig till mig på fritiden. Kan jag be någon på jobbet om hjälp?


SVAR: Arbetsmiljölagen slår fast att din arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Om det finns problem ska arbetsgivaren åtgärda dessa. Att en del av trakasserierna sker på fritiden förändrar inte arbetsgivarens ansvar.

För att ett ansvar för arbetsgivaren ska uppstå för din situation måste arbetsgivaren känna till dina problem. Det är därför viktigt att du berättar om din situation. Om du inte känner att du kan eller vill prata med arbetsgivaren kan du ta hjälp av någon annan. Fackförbundet eller ett skyddsombud kan till exempel hjälpa dig med detta. Du kan självklart också ta hjälp av en arbetskamrat som du har förtroende för.

Det kan ibland hjälpa att arbetsgivaren pratar med alla inblandade men ibland kan en omplacering vara nödvändig för att komma till rätta med trakasserierna. En arbetsgivare som inte gör något trots att problemen blivit kända för arbetsgivaren kan om trakasserierna är särskilt allvarliga bli stämd i domstol för att inte ha agerat.