Mer än 20 procent av alla par har träffats och blivit kära i varandra på jobbet. Enligt psykologen Monica Emanell är jobbet en bra plats att mötas på – kärleken mellan just kollegor tenderar nämligen att blomstra längre än om man träffats på ett annat sätt.

– Det här beror på att man redan innan relationen har bra bakgrundsinformation om varandra. Man har sett och upplevt varandra i olika situationer, vilket bidrar till att man känner sig tryggare med vem den andra personen är.

Trots det finns det en hel del saker man bör tänka på om kärleken slår till.

– Det första är att fråga sig själv vad man vill med den här personen. Det finns många exempel på personer som upplevt en kortvarig passion med en kollega, och sedan tröttnat. I ett sån situation kan det bli jobbigt att arbeta kvar. Då är det bättre att avstå.

Fakta om kärlek på jobbet

Inför Alla hjärtans dag 2021 plockade Statistiska Centralbyrån (SCB) fram siffror som visade att totalt 86 500 par jobbade på samma arbetsplats och att 3700 personer flyttade ihop år 2019 efter att ha arbetat tillsammans året innan. Dessutom verkar relationer mellan par som arbetar tillsammans hålla längre, enligt SCB.

Men om man nu är kär på riktigt?

– Då behöver man prata ordentligt med varandra och komma överens om att relationen är seriös. Och i ett nästa steg kan det vara bra att så snart som möjligt informera chefen. Gör man inte det riskerar det att bli ”snack” och ryktesspridning på arbetsplatsen.

Jobb och privatliv ska inte flyta ihop

Enligt Monica Emanell kan det också vara bra att någon av parterna byter skift eller avdelning snart efter att relationen inletts – eftersom det ofta blir mer bekvämt både för paret, övriga kollegor och för chefen.

Att vara tillsammans jämt – både på jobbet och hemma kan fresta på relationen, och här finns det några viktiga saker att tänka på:

Monica Emanell, psykolog

– Det är jätteviktigt att se till att jobb- och privatliv inte flyter ihop. Hemma pratar man privatliv och på arbetsplatsen om jobbet. Att avsätta tid för relationen, göra roliga saker ihop, som inte har med jobbet att göra kan vara avgörande för om relationen kommer att hålla eller inte. Om allt till slut bara handlar om jobbet är risken stor att någon av parterna tröttnar.

Och om relationen tar slut?

– Det kan förstås bli väldigt problematiskt. Speciellt för den som blivit lämnad. Att gå till jobbet varje dag och behöva träffa sitt ex är väldigt smärtsamt. Här får man överväga olika alternativ. I många fall slutar det med att den ena personen byter jobb för att kunna gå vidare med sitt liv.