Sent på fredagseftermiddagen i förra veckan kom parterna inom industrin överens om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 7,4 procent över två år. Det första året höjs lönerna med 4,1 procent, och andra året 3,3 procent.

– Det är nivåer som är de högsta i industriavtalets historia. Vi tycker att vi har träffat ett bra avtal, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin.

Utöver löneökningar innehåller avtalen avsättningar till systemen för deltidspension/flexpension samt en höjning av avtalens lägsta löner med 1 350 kronor från den 1 april 2023.

Låglönesatsning andra året

Det andra avtalsåret blir det även en låglönesatsning som innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 28 211 kronor per månad får en högre lönepott.

Livs har också fått till en höjning av individgarantin, det vill säga den lägsta garanterade löneökningen som varje anställd ska få. I det nya avtalet ligger individgarantin på 45 procent, jämfört med 30 procent i det gamla avtalet.

Vad har varit svårast att komma överens om i förhandlingarna?

– Nivån på löneökningarna, definitivt.

En livsmedelsarbetare som går på de lägsta lönerna får över 2 300 kronor i månaden i löneökning under avtalsperioden.

Eva Guovelin, Livs ordförande

Eva Guovelin lyfter särskilt fram att avtalet innebär en satsning för dem med lägst löner.

– En livsmedelsarbetare som går på de lägsta lönerna får över 2 300 kronor i månaden i löneökning under avtalsperioden, och vi vet att det är de lågavlönade som drabbas hårdast av en skenande inflation. Ur det perspektivet känns det riktigt bra.

Kompenserar inte för inflationen

Men även om löneökningarna nu växlas upp jämfört tidigare år är det inte tillräckligt för att kompensera fullt ut för den höga inflationen. Eva Guovelin menar dock att det nya avtalet ger förutsättningar för att nå reallöneökningar nästa år.

– En av anledningarna till att vi kunde gå med på en tvåårig uppgörelse är att vi gör bedömningen att det snabbare kommer att kunna bidra till att få ner inflationen. Vi hoppas att vi ser en betydligt lägre inflation redan i slutet på det här året och att vi därmed kan säkerställa reallöneökningar för 2024. Sedan är det fortsatt ett osäkert läge.

Livs motpart Livsmedelsföretagen är nöjda med att avtalen är på plats, även om de anser att nivån på löneökningarna är hög.

– Det totala avtalsvärdet är högt, inte minst i ljuset av de historiskt höga kostnadsökningarna som de svenska livsmedelsproducenterna har drabbats av. Vi kan samtidigt konstatera att det så kallade Märket nu är betydligt lägre än vad facken inom Industrin ursprungligen krävde när vi inledde förhandlingarna, säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk i ett pressmeddelande.