Första året i det nya avtalet höjs lönerna med 4,1 procent, andra året med 3,3 procent.

Därmed växlar löneökningarna upp jämfört med den takt kring 2,5 procent per år som har gällt på senare år. Men inte tillräckligt för att kompensera de anställda för de snabba prisökningarna.

LO-förbunden IF Metall, Livs och GS-facket hade krävt en låglönesatsning vid företag och i branscher där det finns löner under 27 100 kronor i månaden, i linje med liknande satsningar 2017 och 2020.

Låglönesatsning för alla under 28 211

I stället blir det nu en låglönesatsning där lönerna ligger under 28 211 kronor, och den görs först det andra året i avtalsperioden. Det är en klart mindre låglönesatsning än tidigare avtalsperioder.

Arbetsgivarna och facken bakom industriavtalet kallade till pressträff på fredagskvällen för att redovisa sina svar på opos, den opartiska ordförandens, slutliga förslag till avtal, den så kallade hemställan.

Facken inom industrin – IF Metall, GS Facket, Livs, samt Unionen och Sveriges Ingenjörer sätter tillsammans med sina motparter, bland annat Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen, arbetsmarknadens så kallade märke.

Det innebär att de löneökningar som de kommer överens om sedan blir styrande för övriga arbetsmarknadens lönenivåer.

Artikeln har tidigare publicerats i  Arbetet, som tillsammans med Mål och Medel och sex andra tidningar ingår i LO mediehus.