Den 6 september hittades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Smittan upptäcktes i ett prov från dött vildsvin utanför Fagersta i Västmanland. I samband med det infördes en cirka 1 000 kvadratkilometer stor zon där det bland annat är förbjudet att plocka bär och svamp.

Sedan dess har myndigheter och jägare arbetat tillsammans för att få en tydligare bild av hur utbredd smittan är. Hittills har 49 bekräftade fall av afrikansk svinpest upptäckts.

Nu ska ett mindre område, det så kallade kärnområdet där de smittade djuren hittats, stängslas in. Syftet är att ytterligare minska risken för att smittan sprider sig.

Smittoläget kan förändras

Restriktionerna för att röra sig i skog och mark i det större området, den så kallade smittade zonen, gäller dock fortsatt, även när stängslet är på plats. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är det för tidigt att säga när dessa restriktioner kan lättas.

– Vi kan inte säga något i dagsläget om när restriktionerna kan komma att tas bort. Det enda vi vet är att om det här fördelaktiga läget som nu är kvarstår, så kan restriktionerna i vissa delar av zonen släppas framöver. Men exakt när det är kan vi inte svara på i dag, det är för tidigt att säga, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, till SVT Nyheter Västmanland.

Karl Ståhl statsepizootolog SVA.

Även om läget kring smittan just nu ser bra ut framhåller SVA på att läget kan förändras och att man är förberedd på fynd av afrikansk svinpest även utanför det begränsade område där smittan hittills påträffats.