Regeringen har gett myndigheten Sida i uppdrag att se över biståndsbudgeten.

Det har lett till att samtliga avtal med det svenska civilsamhället har sagts upp, inklusive de man har med Palmecentret och UnionToUnion.

Arbetares rättigheter

Palmecentret arbetar för en viktig del av det svenska civilsamhället, arbetarrörelsen, med 27 medlemsorganisationer och över 3 miljoner medlemmar. Inte minst Livs ingår här.

Vi har tillsammans nyckelkompetenser i arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa internationellt.

Det gäller också i hög grad facklig organisering och kampen för arbetares rättigheter. Förra året drev vi 76 internationella projekt inom detta område.

Dråpslag mot civilsamhället

Svenska organisationer måste nu med kort varsel säga upp våra avtal med tusentals organisationer runt om i världen. Det får stora konsekvenser för deras viktiga arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och att hålla makthavare och arbetsgivare ansvariga.

De fackliga frågorna riskerar nu att helt försvinna från biståndet.

Regeringens förslag innebär ett dråpslag mot civilsamhället, både här hemma och i de länder där vi arbetar.

Sida har inte den kapacitet som behövs för att kunna stötta den typen av ofta små gräsrotsbaserade organisationer som idag får finansiering och kompetensutveckling via samarbeten med det svenska civilsamhället.

Man bortser helt från att fackföreningsrörelsen har särskilda kunskaper, drivkrafter och nätverk som en statlig myndighet aldrig kan ha. Liksom att våra svenska organisationer ofta jobbar ideellt i genomförandet av projekten.

Vill man tysta oss?

Varför vill regeringen ta bort det svenska civilsamhällets och fackföreningars roll i det internationella utvecklingssamarbetet?

Varför vill de förstatliga biståndet och minska dess förankring i det svenska samhället, och dessutom därigenom öka kostnaderna för verksamheten när Sida ska ta över?

För det är väl inte för att man vill tysta oss?