Har ni fått svaret av en ombudsman eller en förtroendevald att något inte går för att avtalet tillåter arbetsgivaren göra på ett visst sätt? Vill du gå fortare fram med arbetstidsförkortning eller finns det något annat som ni ser behöver ändras på?

Då har du tur, för det finns fortfarande tid kvar att skriva motioner till kollektivavtalet som ska förhandlas 2025. 28 mars 2024 är det motionsstopp och sista dagen att skicka in dina förslag till förbättringar av kollektivavtalet.

Vi är en medlemsdriven organisation där vi medlemmar demokratiskt kan påverka vilka vägval vi som förbund tar. På kongresser när det gäller vår organisations struktur och vägval, men nu det som kanske är ännu viktigare – vägen vi tar i våra centrala avtal.

Förändring genom motion

På alla små företag där arbetsgivaren har stor makt är det avtalets golv som man ligger på, då är det viktigt att vi ställer rätt krav. Det kan vara du som arbetar där som ser vad problemen är, medan ombudsmän och andra förtroendevalda inte ser de problem ni har i vardagen.

På stora företag kan klubben driva de frågor dom tycker är viktiga men varje enskild medlem har också möjlighet att förändra genom att skriva en motion för att förbättra kollektivavtalet, för vår styrka är att vi ser många perspektiv.

Att göra sin röst hörd och att skriva motioner är viktigt för att vägleda våra förhandlare i avtalsdelegationerna. Om inte du säger vad du tycker vet inte förhandlarna vad du tycker är viktigt.

En fråga som jag tycker är viktig är att om vi ska orka jobba tills vi går i pension behöver vi sänka arbetstiden med bibehållen lön. Vi har alla olika frågor som är viktiga för oss och våra kollegor.

Demokratin är det som gör oss starka. Vi ska använda den för att driva igenom det vi vill och behöver, för att göra våra avtal och liv bättre.