Fråga: Jag trivs jättebra vid min linje och med mitt team där. Nu vill chefen att jag lär mig att köra truck för ”framtida behov” på en annan avdelning. Måste jag gå med på det?


Anne svarar: En oskriven regel inom svensk arbetsrätt är att det är arbetsgivaren som ”leder och fördelar arbetet”. Det betyder att det är arbetsgivaren som fattar beslut om verksamheten, hur arbetet ska utföras och av vem.

Detta är något som bland annat följer av Arbetsdomstolens praxis. Domarna från Arbetsdomstolen är vägledande för hur svensk arbetsmarknad ska fungera.

Av Arbetsdomstolens praxis kan man förstå att arbetstagarna är skyldiga att utföra det arbete som ligger inom den arbetsskyldighet som var och en har. Det betyder att om arbetsgivaren vill att du ska utföra nya arbetsuppgifter är du skyldig att göra det om de faller inom din arbetsskyldighet.

Arbetsskyldig

Vad som faller inom någons arbetsskyldighet är inte enkelt att svara på. Förenklat kan man säga att du förmodligen är arbetsskyldig i förhållande till alla arbetsuppgifter vid din arbetsplats som utförs av arbetare.

Jag utgår från att din arbetsskyldighet omfattar truckkörning. Du är alltså skyldig att utföra den uppgiften om din arbetsgivare bestämmer det. Att få utbildning av arbetsgivaren är dessutom något som är positivt och som alla förbund strävar efter för sina medlemmar.