Fråga: Det pratas mycket om arbetsolyckor på min arbetsplats nu. En sak jag funderar över är om en anställd kan hållas ansvarig för en olycka? Det är väl ändå arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetsmiljön ska vara säker?


Du har delvis rätt. Som huvudregel är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och som också kan hållas ansvarig och dömas i ett brottmål om olyckan är framme. 

Det är emellertid inte ovanligt att arbetsmiljöansvaret delegeras till någon i ansvarsställning, vanligtvis till en person i chefsställning. För att någon ska ha fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig krävs att hen känner till detta. Om hen accepterar att ta på sig ansvaret måste hen få befogenheter att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.  

Undvikande av en olycka

I arbetsmiljöansvaret ligger inte bara att den ansvarige kan hållas ansvarig för de åtgärder som vidtagits utan ansvar kan utkrävas även för de åtgärder som borde vidtagits till undvikande av en olycka. 

Till detta kommer att alla arbetstagare har ett ansvar för sina egna handlingar. Den arbetstagare som i arbetet genom en aktiv handling – till exempel genom att köra på någon med en truck – skadar en arbetskamrat kan dömas till ansvar för denna handling.