Fråga: Jag är ny på jobbet och har fått tid för ett läkarbesök på vårdcentralen. Måste jag ta ledigt eller räcker det med att jag informerar min chef?


Svar: Det saknas regler som ger arbetstagare i Sverige rätt att på betald arbetstid gå på läkarbesök. Du kan alltid ansöka om tjänstledigt för ett läkarbesök, alltså ledighet utan lön. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja en sådan ansökan.

Om den inte beviljas och du ändå går på besöket gör du dig skyldig till olovlig frånvaro. Är man olovligen frånvarande från arbetet kan man äventyra sin anställning. Arbetsgivaren kan i alla fall vid upprepad frånvaro ha rätt att avsluta anställningen.

Permissison

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal kan det finnas regler som vid behov av läkarbesök ger dig rätt till det som kallas permission. Livsmedelsavtalet innehåller en sådan rätt. Det innebär att du har rätt att vara ledig med bibehållen lön. Ledigheten kan enligt Livsmedelsavtalet som huvudregel omfatta högst en dag.

Permission enligt Livsmedelsavtalet kan beviljas bland annat för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, vid akut sjukdom eller olycksfall och för besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare. Ansökan om permission måste göras i så god tid som möjligt.

Har du behov av att besöka läkare kan du alltid fråga din förtroendevalda i klubben vilka regler som gäller på din arbetsplats. Om ni inte har en klubb kan du alltid vända dig till ditt regionala ombud.