Efter åtta sorger och nio bedrövelser har det av företagsledningen minst sagt klantiga agerandet i samband med nedlägg-ningen av all styckning vid Swedish Meats anläggning i Kävlinge äntligen nått vägs ände. (Se mål&medel nr 3/04).

[Ur nummer: 04/2004] En uppgörelse har nåtts mellan fackklubben och företagsledningen vilken innebär att av de 440 Livs-medlemmar som är anställda på anläggningen idag kommer 270 att ha jobbet kvar framöver.

Av de 170 som nu förlorar jobbet är cirka 40 uppsagda på grund av att de tackat nej till en omplacering till ett lägre betalt jobb inom företaget medan ett 10-tal trotjänare i åldergruppen 62-65 år har erbjudits och accepterat avtalspension.

–  Med undantag av max 5 personer har vi sen följt turordningslistan till punkt och pricka, säger Stefan Jönsson, fackklubbens ordförande.

– Och det innebär i stort sett att alla med en anställningstid kortare än 7-8 år nu förlorar sina jobb här.

En av de stora knäckfrågorna, som man stupade på i de tidigare förhandlingarna, var att företagsledningen via ett skambud ville köpa sig fri från sin avtalsförpliktelse att ekonomiskt kompensera dem i åldersgruppen 50+ i samband omplacering till lägre betalda  sysslor inom företaget.

– Uppgörelsen i det fallet blev nu att företagsledningen gör upp med varje berörd  individ om ersättningens storlek, utan att fackklubben är inblandad, berättar Stefan Jönsson