Stefan Edman, krönikör i mål&medel sen drygt tio år tillbaka, har fått regeringens uppdrag att utreda hur vi ska lyckas uppnå ”en hållbar konsumtion” i Sverige.

[Ur nummer: 04/2004] Uppdraget Stefan har fått har sin utgångspunkt i de slutsatser som drogs  i samband med FN:s toppmöte i Johannesburg 2002, då världens länder bland annat enades om att förändra existerande och helt ohållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Utredningen, som skall vara klar den 31 maj 2005, skall utmynna i en handlingsplan för hållbar konsumtion med inriktning på åtgärder staten bör vidta på kort och lång sikt för att skapa förutsättningar för en omställning till hållbara konsumtionsmönster.