– Vi behöver exportbidrag och ett mjölköverskott i Europa. Annars blir vi tvungna att importera mjölk under delar av året, säger Jais Valeur, vd för Arla Foods Ingredients.

[Ur nummer: 04/2004] Jais Valeur vill inte kalla företagets försäljning av mjölkpulver till Dominikanska republiken för dumpning. Dumpning är när man kommer in på en marknad och säljer och sedan drar sig ur, hävdar han och säger att Arla Foods har ett 50-årigt långt engagemang.

– Vissa länder har naturliga förutsättningar för att producera mjölk. Det har inte vi i Europa. Vill vi ha en mjölkproduktion som är så stor att vi klarar oss utan import måste vi ha ett visst överskott, säger han och fortsätter:- Vi vill också ha ett miljömässigt uthålligt jordbruk. Då blir det dyrare och då är vi mer beroende av subventioner för att sälja vårt överskott. Men vi har kvoter och vi minskar vår produktion. Vi tar ett stort ansvar, mycket större än det USA tagit. Den dominikanska regeringen kommer att öka importen  med ytterligare åtta procent från USA.

* Vad skulle hända om EU:s export-bidrag och andra stöd togs bort?
– Länder med naturliga förutsättningar för export, som Nya Zeeland och Argentina, skulle då ta över. För Arla Foods del skulle det innebära att vi minskade vår produktion av mjölkpulver i Danmark och Sverige och istället hämtade vårt pulver från vårt mejeri i Argentina. För Dominikanska republiken skulle det inte innebära någon skillnad, men för svenskar och danskar skulle det innebära minskad mjölkproduktion och färre mejerijobb.* Kan ni inte göra något annat av överskottet? Utveckla nya produkter?- Det jobbar vi på för fullt.

* Hur kommer det sig att Arla Foods nu, efter 50 år, engagerar sig i Dominikanska republiken och startar egen mejeriverksamhet?
– Det beror inte på den debatt som varit i media. Vi har länge tittat på en möjlighet att bilda ett joint-venture med vårt importföretag, Mejia Arcala. Arla Foods har behov av att vara långsiktigt i sin exportpolitik, för många EU-bidrag kommer att reduceras  eller helt tas bort under de närmaste tre åren.

* Kommer ni att köpa italienska Parmalats fabrik eller bygga ett nytt mejeri?
– Det är inte avgjort ännu. Vi överväger båda alternativen. Det kommer att bli frågan om produktion av UHT-mjölk. Någon förutsättning för att göra mjölkpulver finns inte. Mjölkproduktionen i Dominikanska republiken är allt för liten. Det kommer att bli ett nära samarbete med de inhemska mjölkleverantörerna, men inte i form av en kooperation.Gunnar Brulin