– En besiktningsveterinär måste ha någon slags dialog både med arbetsledningen och med dem på golvet, säger Viveka Larsson på Livsmedelsverket.

[Ur nummer: 01/2004] Hon är chef för enheten för köttillsyn och därmed Barbro Björklunds överordnade. Hon vill inte uttala sig i det enskilda fallet utan att ha förstahandsuppgifter. Det hon säger gäller generellt.
Dialog ska en besiktningsveterinär ha och synpunkter ska hon framföra på ett begripligt sätt.
En myndighetsperson ska behandla andra med respekt. Hon ska säga till om hon ser felaktigheter och om inte en rättelse sker ska hon anmäla. I akuta situationer ska hon ingripa och stoppa slakten.
Men det är inte besiktningsveterinärens huvuduppgift att utföra tillsyn av djurskyddet. Det är stadsveterinärens uppgift, säger Viveka Larsson.
– En besiktningsveterinär ska i första hand utöva köttillsyn. Hon har endast en allmän skyldighet att anmäla brott mot djurskyddslagen. Och hon måste kunna föra fram sina synpunkter också till folket på golvet, annars förstår jag inte hur hon kan jobba.
Livsklubben har skickat Uppsalahälsans rapport om den oacceptabla psykosociala arbetsmiljön för stallpersonalen till Livsmedelsverket.