Li: ”Frivillighet är psykologiskt bättre

Arbetsgivarna är tveksamma till att sluta ett arbetsmiljöavtal. De tycker att det är bättre att fortsätta som hittills med frivillighet och goda exempel.

[Ur nummer: 03/2004] Kravet på arbetsmiljöavtal är inte nytt. Det ställdes av Livs redan i förra avtalsrörelsen 2001. Den gången föll det på upploppet. Den opartiske medlaren trädde in och föreslog ett nytt samarbetsorgan på central nivå istället – Forum för livsmedelsindustrin.

Det här Forumet har alltså funnit under en avtalsperiod, i tre år, och är en beprövad idé. Lars Dicander, förhandlingschef på
Livsmedelsföretagen, Li, tycker att det har fungerat bra. Han tror på detta frivilliga samarbete. Det har, menar han, inspirerat till goda exempel, och det är så han vill fortsätta.

Problemet idag är, menar han, att det finns för många regler för arbetsmiljön. Det blir svåröverskådligt. Då vill han inte införa nya.
Dessutom är han rädd för att ett arbets-miljöavtal ska leda till att arbetsmiljön blir en stridsfråga.
– Med avtal kan det bli frågan om skadestånd och vi tror inte att det är något psyklogiskt bra för att stimulera våra medlemsföretag att arbeta med de här frågorna. Vi tror att frivillighet är bättre – det är den psykologiskt rätta metoden.

Han vill ändå inte stänga någon dörr inför den kommande diskussionen i arbetsgruppen.
– Men vi måste kunna förklara det för våra medlemmar hur ett arbetsmiljöavtal främjar det lokala samarbetet. Bägge parter behöver kunna förklara varför detta är bra, det får inte bara vara en risk för skadestånd.

* Arbetsmiljöavtal är ju inget unikt. Arbetsgivarna inom pappersindustrin har till exempel haft ett samverkansavtal som inkluderar arbetsmiljö?
– Ja, jag vet, men jag känner inte till det konkreta utfallet av det.

* Är bättre arbetsmiljö en viktig fråga för er i avtalsrörelsen?
– Ja, det är det. Det får inte vara så att man tvekar att ta jobb inom livsmedelsindustrin för att man kan riskera sin hälsa. Det ska inte vara så att man skadar sig.
– Här finns mycket att göra. Vi tycker som sagt att ”Forumformen” passar bra. Det finns en mängd projekt som har dragits igång och dessa goda exempel kan inspirera andra till konkreta lösningar.

* Är det inte ett problem att det finns så få goda exempel? Kan du nämna några?
– Vi tror att de finns, men att de inte blivit synliga, det var ett tag sedan jag jobbade med frågan, men GB Glace i Flen tror jag är ett sådant.