– Vi vill få in arbetsmiljöfrågorna i den vanliga förhandlingsprocessen, och då behövs ett avtal, ett stöd, säger Thomas Henrikson, Livs arbets-miljöombudsman.

[Ur nummer: 03/2004] Erfarenheten säger att avtal i sig inte löser något, men de är nödvändiga verktyg för att sätta fokus på frågorna, och tvinga båda parter att ta ansvar och leva upp till det man kommit överens om. Det finns förhandlingsordning och tvistlösning.
– Vi har arbetssätt som fungerar. Vi har lokala avtal för löner och arbetstider. Arbetsmiljöfrågorna borde hanteras på samma sätt, säger han.
Han menar att det inte är bra att lämna över arbetsmiljöfrågorna till en tredje part, till en myndighet. Arbetsmiljöfrågorna hör hemma på arbetsplatserna och bör hanteras av parterna.
Inte heller kan ett centralt samarbetsorgan som Forum för livsmedelsindustrin fungera.
– Det är bra att det rummet finns, säger han, det är bra för att föra diskussioner, men det behövs mer. Vi har prövat det i tre år och vi har inte sett att det leder till konkreta förändringar på arbetsplatserna. Det har inte den räckvidden.
Han betonar att det är viktigt att något händer denna avtalsrörelse.
Det är inte hållbart att år efter år se livsmedelsarbetarna figurera högst i skadestatistiken.
– Det här är ett gemensamt problem, säger han, som vi måste ta oss ur.
* Hur viktig är frågan?
– Jag tror att det finns stora förväntningar från medlemmarna. För oss är det mycket svårt att återvända utan ett arbetsmiljöavtal. 
Viktiga punkter för Livs i ett arbets-
miljöavtal:
* systematiskt arbetsmiljöarbete
* utbildning
* företagshälsovård
* rehabilitering
* konsekvensanalyser av förändringar av arbetsorganisationen vad det gäller bemanning, det ska inte bara vara att tuta och köra.