[Ur nummer: 05/2004] Livs förhandlingschef: ”Ett lyckat slutresultat”
–  Jag är väldigt nöjd med slutresultatet. Nivån på lönehöjningarna, det vi slet så hårt och kämpade för, blev bra, konstaterar Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande.
– Sen tycker jag att det var strongt att vi envisades och lyckades med att genomföra förhandlingarna i ”kronor och ören” och inte halkade in i det  allenarådande procentresonemanget.
Den enda lilla smolken i glädjebägaren, som Gerald kan hitta när han summerar
slutresultatet och förhandlingsförloppet, är att det inte gick att göra upp med arbetsgivarparten utan assistans av den opartiske ordföranden.
– Det var tråkigt, tycker jag, då förhandlingsklimatet i sig har varit mycket bra under hela den förberedande tiden. Vi har exempelvis aldrig tidigare löst så många ”mjuka frågor” med arbetsgivarna: Vi har till exempel fått till överenskommelser om lön vid flyttning i arbetet, inkassering av fackavgiften, riktlinjer för månadslön och så vidare.
Och som grädde på moset, menar Gerald, lyckades man även få in en mycket bra skrivning i avtalet om hur arbets-miljöfrågorna skall hanteras i företagen.
– Sen är det givetvis ett väldigt stort steg framåt vi har tagit då vi har lyckats jämka samman femton gamla avtals-områden i ett enda huvudavtal. Det gör att vi framöver inte behöver splittra våra krav på olika områden utan nu kan lägga allt krut på att rätta till det som vi gemensamt, inom hela förbundet, upplever som fel i avtalet.

”Bättre än väntat”
–  Jag är faktiskt lite smått förvånad över att det blev så mycket pengar som det ändå blev i slutändan, konstaterar Yvonne Nordlund, klubbordförande på Delicato i Stockholm.
– Jag trodde nog att vi skulle hamna någonstans på 2,30 – 2,40 mer i timmen.
Men mest tillfreds är Yvonne Nordlund ändå med att arbetsmiljöfrågan fått en framträdande plats i avtalet.
– Nu har vi äntligen stöd i avtalet och kan kräva en genomgång av vilka konsekvenserna blir, på arbets-miljöområdet, då arbetsledningen kommer hastande, utan förvarning, och vill ändra på arbetstider, bemanning, arbetsorganisation och gud vet allt. Och det känns  jättebra.

”Avtalen är skräddarsydda”
– I det stora hela blev det väl ungefär som man kunde förvänta sig. Varken mer eller mindre, säger Elisabeth Ehn, klubbordförande på Malaco Leafs godisfabrik i Gävle.
– Avtalsrörelsen är ju mer eller mindre skräddarsydd. Skillnaderna mellan de olika uppgörelserna inom LO-området är ju ganska små nu för tiden.
– Men hade mina lågavlönade arbetskamrater fått som de hade velat så hade väl 15 kronor mer i timmen mer motsvarat deras önskemål och behov än de 2:70 som det blev nu.
– Däremot vet jag att många är glada över att vi får behålla ”Livsarbetstiden” och att det till och med blev en liten förkortning till under det tredje året.

”Vi nöjer oss ofta med lite”
– Två och sjuttiofem mer i timmen låter riktigt bra. För vi som är lågavlönade har av någon anledning inte så stora krav. Vi nöjer ju oss ofta med ganska lite, säger Matilda Forsberg, vikarierande huvudskyddsombud på Cloetta Fazer in Norrköping.
– Sen tycker jag det verkar jättebra att vi fått in en skrivning om arbetsmiljön i avtalet. Det hoppas jag vi ska få nytta av i vårt lokala arbetsmiljöarbete. Likaså tycker jag det här med att det nu blir ett gemensamt avtal för alla branscher är bra, för vi gör ju i stort sett samma sak över allt, vi jobbar och sliter så gott vi kan. 

”Helt OK, vi fördelar potten lokalt”
– Det är ett helt okej avtal tycker jag, säger Jörgen Eriksson, klubbordförande på Hellefors bryggeri i Bergslagen.
– Vi fördelar lönepotten lokalt. Företaget brukar inte ha så mycket åsikter utöver själva summan. De flesta hos oss tjänar idag 88-90 kronor i timmen, säger han.
– Potten är på 2,75 kronor mer i timmen och alla är garanterade minst 1,55. Vi brukar göra så att vi lyfter ur dem som inte är med i facket och ger dem mindre. Och så ska vi ta ställning till om vi ska ge mer till dem som har lägst löner. Det har vi gjort vissa år.
– Att avtalet är treårigt tycker jag sämre om. Men det kanske inte var så mycket att göra åt, eftersom de andra facken inom industrin fick det.
– Att det blir arbetstidsförkortning sista året är bra. Det behöver vi mer av. Och jag hoppas också att fler tar ut den i ledighet.