Världshandel kan tyckas långt borta för en liten pannkakstillverkare, men så är det inte. De små företagen berörs i högsta grad av EU och världs-handeln. För Gun-Britt Malmkvist och pannkaks-tillverkare Laggen i Lud-vika är WTO:s avtal för handel med tjänster, GATS, en viktig EU-fråga.

[Ur nummer: 06/2004] 1995 startade Gun-Britt Malmkvist pannkaksfabriken. Hon ville vara med om att skapa jobb i den kommun där hon bodde. Och det har gått bra, i dag har det 14 anställda. Laggen har blivit en betydelsefull arbetsgivare.
Den offentliga sektorn har hela tiden varit en viktig kund, berättar Gun-Britt Malmkvist. Och det är den fortfarande.
Men i början, när de var ny-startade och riktigt små, då var det särskilt betydelsefullt. Då var det de goda kontakterna med kommunen som gjorde att hon vågade satsa.

Olagligt att gynna egna
Att en kommun väljer en lokal producent för att gynna det egna näringslivet och skapa arbetstillfällen låter som en naturlig sak. Något som kommuninvånarna på sikt tjänar på och själva skulle kunna ta ställning till.
Frågan är om det är tillåtet. Svaret är nej. Enligt svensk lag, LOU, lagen om offentlig upphandling, är det inte tillåtet.
Denna lag bygger på ett EU-direktiv, som säger att lika konkurrensvillkor ska gälla mellan den lilla lokala producenten och den stora transnationella.

Global konkurrens
Handeln med tjänster, till exempel mat levererad till kommunens skola eller servicehus, ska utsättas för internationell konkurrens.
Det är tanken med EU:s inre marknad, ökad konkurrens, mer effektivitet. Nästa steg är att säkra denna ordning genom ett WTO-avtal för handel med tjänster, GATS. Enligt detta ska fri och lika konkurrensen råda inte bara på hemmaplan, utan i hela världen. I alla skolbespisningar i Afrika, Asien och Latinamerika ska de transnationella företagen kunna komma och erbjuda sina tjänster i konkurrens med de lokala producenterna.
Den som tjänar på denna fundamentalistiska form av konkurrens är de stora transnationella företagen.
Gun-Britt Malmkvist känner tvekan inför utvecklingen. Hon menar att små lokala företagen, som hennes, måste ha ett visst skydd i början. Kommunen, den offentliga sektorn, måste ha möjlighet att gynna den lokala producenten. Annars har denna ingen chans att utvecklas, för det är ändå en viss skillnad i storlek och resurser mellan lilla Laggen i Ludvika och transnationella Unilever som också tillverkar pannkakor.
Idag är Laggen så pass stort att det klarar sig.