– Vi måste tvinga företagen att ta ansvar för arbets-miljön och jag tror att bemannings-planer är en väg, säger Sune Ståle-bro, lokalombuds-man i Livs avd 9 Linköping.

[Ur nummer: 02/2004] Bemanning finns med som en av punkterna i Livs krav på arbetsmiljöavtal. Sune Stålebro anser att underbemanning är det största enskilda arbetsmiljöproblemet. Det har betydelse för belastningsproblemen.
– Våra medlemmar kan inte jobba rätt för att det saknas folk och är för stressigt. Följden blir att de skadar sig.
När produktionen rationaliseras och arbetsmoment tas bort, alltså vanlig vardagsrationalisering, då måste förhandlingar inledas enligt medbestämmandelagen. Det här är viktigt, menar han. Fackföreningen måste komma in här och försvara medlemmarnas intressen.
– Det är klart att arbetsgivarna kommer att bjuda motstånd. De kommer att säga: Kom inte och tafsa på vår rätt att leda och fördela arbetet, men det måste vi göra, som jag ser det, för gör vi inte det, då är våra medlemmars liv och lem i fara, så viktigt har det blivit. Se på alla dessa sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar, de kommer till stor del som en följd av brister ute på arbetsplatserna, underbemanningen är en stor orsak.